Aktualności

Czwartek 2 lutego 2023 roku

Dodatek pielęgnacyjny po 75 roku życia i przed. Kto może dostać pieniądze?

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 roku dodatek pielęgnacyjny wypłacany jest w dwóch przypadkach, w każdym z nich jednak uprawniony do otrzymywania pieniędzy musi mieć także prawo do świadczeń emerytalno-rentowych.

Dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest więc, jeśli beneficjent skończył 75 rok życia. Pieniądze można także otrzymać przed osiągnięciem 75 roku życia, ale warunkiem jest bycie osobą niezdolną do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Orzeczenie o takim stanie wydaje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jedni muszą składać wniosek o dodatek pielęgnacyjny, inni dostają automatycznie

Emeryci, którzy przekroczyli 75 rok życia pieniądze z dodatku pielęgnacyjnego otrzymają automatycznie. W ich przypadku nie ma obowiązku składania wniosku o przyznanie środków. W innej sytuacji są natomiast osoby, które tego wieku nie osiągnęły, a które spełniają przesłanki zawarte w prawie dotyczącym dodatku pielęgnacyjnego. Ci muszą sami zgłosić się po dodatek pielęgnacyjny, a żeby dopełnić formalności potrzebują przedstawić wniosek o dodatek pielęgnacyjny oraz zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia. Zaświadczenie powinien wypełnić lekarz, a zainteresowani mają miesiąc od wypełnienia przez niego tego druku, aby zwrócić się do ZUS o dodatek.

Trzeba podkreślić, że w niektórych przypadkach potrzebny może być jeszcze jeden druk, a mianowicie pełnomocnictwo osoby ubiegającej się o dodatek pielęgnacyjny. To musi zostać złożone w wypadku, gdy formalności dopełnia rodzina beneficjenta. W tym wypadku wystarczy nawet odręcznie wypisane oświadczenie wraz z podpisem. Równie dobrze można jednak wypełnić druk ZUS PEL.

Środki z dodatku pielęgnacyjnego od marca br mają zostać zwiększone wraz z waloryzacją emerytury i wynieść 294,39 zł.