Aktualności

Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku

Jak wygląda przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu?

Przymusowe leczenie alkoholizmu nie różni się niczym od terapii odwykowej. Oznacza to, że przymusowe leczenie najczęściej rozpoczyna się detoksem organizmu substancji psychoaktywnych, celem odtrucia alkoholowego. Polega ono na całkowitym odstawieniu alkoholu i wdrożeniu farmakoterapii, która umożliwia zminimalizowanie ubocznych skutków odstawienia i zespołu abstynencyjnego. Chory poddawany jest badaniom i zabiegom niezbędnym do uzupełnienia elektrolitów i doprowadzenia organizmu do odpowiednio dobrego stanu fizycznego Zakończone sukcesem odtrucie umożliwia wdrożenie kolejnego etapu, którym jest terapia indywidualna oraz grupowa. O tym, jak długo będzie trwało leczenie odwykowe, decyduje kierownik ośrodka, w którym dana osoba jest poddawana terapii. Niemniej jednak należy wskazać, że leczenie alkoholowe stanowi trudny i długotrwały proces, a nawet zakończona sukcesem terapia nie gwarantuje, że chory nie powróci do nałogu.