Aktualności

Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

Masz przydzielone miejsce i termin leczenia w sanatorium ale nie chcesz teraz jechać. Co zrobić w takiej sytuacji?

Nie musisz wyjeżdżać na leczenie, skoro się obawiasz zakażenia koronawirusem. Poinformuj swój oddział telefonicznie lub mailowo, że otrzymałeś potwierdzone skierowanie i że z niego teraz nie skorzystasz. Następnie odeślij skierowanie do swojego oddziału wojewódzkiego i napisz, że prosisz o przełożenie leczenia ze względu na epidemię koronawirusa. Nie utracisz miejsca w kolejce oczekujących. Skorzystasz z leczenia w terminie późniejszym zgodnie ze swoją kolejnością – po ustaniu zagrożenia związanego z koronawirusem.

Nie masz skierowania a chciałbyś skorzystać z leczenia uzdrowiskowego

Mimo pandemii skierowania na leczenie uzdrowiskowe są przyjmowane i rejestrowane w systemie informatycznym wojewódzkich oddziałów NFZ. Pacjenci są umieszczani w kolejności na liście oczekujących. Zwróć się po skierowanie do swojego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak często przysługuje leczenie sanatoryjne osobom dorosłym?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (dz. U. 2011 nr 142 poz. 835, par.2, ust 1, pkt.1 i 2)w przypadku dorosłych – zalecana częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej to nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Przepisu tego nie stosuje się do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym, do rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz do uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego.

Odpłatność za leczenie w sanatorium dla dorosłych

Pacjent ponosi koszty przejazdu do sanatorium (i z powrotem) a także częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania. Szczegóły na http://www.nfz.gov.pl

Odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym jest różna ze względu na sezon oraz standard zajmowanego pokoju. Stawki określa minister zdrowia w drodze rozporządzenia.

Warto wiedzieć, że zwolnienie z opłat w sanatorium dla dorosłych przysługuje pracownikom związanym z produkcją wyrobów zawierających azbest.

Sanatorium dla dorosłych

Turnus leczenia uzdrowiskowego w sanatorium trwa 21 dni, a rehabilitacji uzdrowiskowej – 28 dni. W ramach leczenia wykonywanych jest nie mniej niż 4 zabiegi fizykalne dziennie, przez 6 dni w tygodniu. Świadczenia rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatoriach udzielane są w profilach: choroby ortopedyczno-urazowe, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia), choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia).