Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie m.st. Warszawy

Pani Iwona jest matką samotnie wychowującą trójkę dzieci: 19-letnią Anię będącą uczennicą szkoły branżowej, 12-letniego Damiana będącego uczniem szkoły podstawowej oraz 6-letniego Kacpra uczęszczającego do zerówki w szkole podstawowej. Rodzina zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy i znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Pani Iwona pracuje na pół etatu w sklepie spożywczym na stanowisku kasjer-sprzedawca i … More Stypendium szkolne dla uczniów mieszkających na terenie m.st. Warszawy

Uzyskanie prawa do lokalu po śmierci najemcy

Pani Jolanta od 1990 roku zamieszkuje i jest zameldowana w lokalu komunalnym z zasobów m.st. Warszawy. Prawo do lokalu mieszkalnego nabył teść Pani Jolanty w 1986 roku i od tej pory nieprzerwanie w nim zamieszkiwał aż do swojej śmierci, która nastąpiła w marcu 2021 roku. W 1990 roku, za zgodą teścia do lokalu wprowadziła się … More Uzyskanie prawa do lokalu po śmierci najemcy

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne

Najstarszy syn Pani Alicji – Artur jest obecnie w 7 klasie szkoły podstawowej. Nigdy nie miał najlepszych ocen ale zawsze jakoś sobie radził w nauce. W ubiegłym roku zaczął wagarować, w wyniku czego znacznie obniżyły się jego oceny, był zagrożony z czterech przedmiotów. Ponadto Artur kilka razy wrócił do domu w stanie wskazującym na spożycie … More Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i socjoterapeutyczne

Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

W lutym 2020 roku Pani Agnieszka rozwiodła się z mężem i od tego czasu samotnie wychowuje 9-letniego syna. Pracuje w sklepie spożywczym i od trzech lat otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 2100 zł netto. Sąd, orzekając o rozwodzie, powierzył Pani Agnieszce wykonywanie władzy rodzicielskiej i przyznał jej alimenty na dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie. … More Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

Sytuacja cudzoziemców w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii

Pani Natalia samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów. Rodzina ma obywatelstwo ukraińskie, od 3 lat zamieszkuje w Warszawie. Pani Natalia pracuje w sklepie spożywczym na stanowisku kasjer-sprzedawca, a jej synowie uczą się w szkole podstawowej. Pani Natalia przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej długoterminowej i pracuje na podstawie zezwolenia na pracę. W dniu 20 maja … More Sytuacja cudzoziemców w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii