Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

W lutym 2020 roku Pani Agnieszka rozwiodła się z mężem i od tego czasu samotnie wychowuje 9-letniego syna. Pracuje w sklepie spożywczym i od trzech lat otrzymuje stałe wynagrodzenie w wysokości 2100 zł netto. Sąd, orzekając o rozwodzie, powierzył Pani Agnieszce wykonywanie władzy rodzicielskiej i przyznał jej alimenty na dziecko w kwocie 500 zł miesięcznie. … More Zmiany w Funduszu Alimentacyjnym

Sytuacja cudzoziemców w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii

Pani Natalia samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów. Rodzina ma obywatelstwo ukraińskie, od 3 lat zamieszkuje w Warszawie. Pani Natalia pracuje w sklepie spożywczym na stanowisku kasjer-sprzedawca, a jej synowie uczą się w szkole podstawowej. Pani Natalia przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej długoterminowej i pracuje na podstawie zezwolenia na pracę. W dniu 20 maja … More Sytuacja cudzoziemców w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii