Aktualności

Poniedziałek, 20 lipca 2020 roku

Organizacje pozarządowe, jak i instytucje samorządowe wspierają ofiary przemocy domowej (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) , wspierają także osoby, które przemoc stosują i chcą  skorzystać ze wsparcia, aby móc normalnie funkcjonować w rodzinie i nie krzywdzić swoich bliskich.

W każdej dzielnicy Warszawy osoby doświadczające przemocy domowej mogą skorzystać ze wsparcia Ośrodków Pomocy Społecznej:

https://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/taxonomy/term/35

Bezpłatne wsparcie znajdziesz także w organizacjach pozarządowych:

  1. Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia

    ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa                                         

    tel: 22 499-37-33, e-mail: info@niebieskalinia.org

Głównym celem ich działalności jest udzielanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie – osobom doznającym przemocy, stosującym przemoc, świadkom przemocy, zarówno dorosłym, jak i dzieciom. 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy „Niebieska Linia” 800-120-002; czynny całą dobę

  1. CENTRUM PRAW KOBIET –Fundacji Centrum Praw Kobiet  -wsparcie dla kobiet 

kom. 509-790-232
e-mail: sekretariat@cpk.org.pl

Całodobowy, ogólnopolski telefon interwencyjny: 600-07-07-17
W Warszawie CPK prowadzi  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia, czyli bezpieczne schronienie dla kobiet i dzieci doznających przemocy (kontakt przez telefon interwencyjny). Prowadzimy przyjęcia.

  1. FUNDACJA FEMONOTEKA -wsparcie dla kobiet 
  • Telefon 888 88 33 88  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.
  • Możesz też skorzystać z aplikacji AvonAlert.pl