Aktualności

Poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku

Dodatkowe programy PFRON  dla osób z niepełnosprawnością w 2022 r.

Nowelizacja ustawy budżetowej przewiduje, że na wsparcie osób z niepełnosprawnościami w 2022 r. do systemu trafi dodatkowy miliard złotych. Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Michałkiewicz w rozmowie z PAP wskazał, że środki te będą przeznaczone na cztery główne programy: na wypożyczalnię sprzętu dla osób z niepełnosprawnością, dofinansowanie do wynajmu lub dostosowania mieszkania, tworzenie nowych warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zawodowej oraz na walkę z problemami komunikacyjnymi osób z niepełnosprawnością.

Michałkiewicz powiedział, że wypożyczalnia sprzętu jest przygotowywana we współpracy z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych. „Chcemy, aby powstała centralna wypożyczalnia, w której będzie można wypożyczyć sprzęt nowoczesny, innowacyjny i trudno dostępny” – podkreślił. Przypomniał jednocześnie, że już teraz PFRON dofinansowuje wkład własny osoby niepełnosprawnej na zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, który Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje jedynie do ustalonego limitu.

Kolejnym przygotowywanym przez PFRON programem jest wsparcie mieszkaniowe dla osób z niepełnosprawnością.

„Myślimy zarówno o wsparciu w zamianie mieszkania, jeśli nie można go dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jak i o pomocy w wynajęciu mieszkań przez te osoby z niepełnosprawnością, które ze względu na pracę będą musiały zmienić miejsce zamieszkania. Chcemy także dofinansowywać społeczności mieszkaniowe osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością” – program ten głównie będzie realizowany przez organizacje pozarządowe” – powiedział Michałkiewicz.