Aktualności

Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy (SPR Wawer)
ul. Włókiennicza 54; 04-974 Warszawa

tel.: 22 277 11 98 ; e-mail: sekretariat@sprwawer.pl ; www.sprwawer.pl 

Poradnia świadczy nieodpłatne usługi dla mieszkańców całej Warszawy.

Poradnia wywodzi się z Ośrodka Pomocy Rodzinie Gminy Warszawa Wawer (działającego w latach: 2002 – 2003 r.), który oferował nieodpłatną pomoc psychoterapeutyczną osobom uzależnionym i ich rodzinom oraz osobom dorosłym, doświadczającym kryzysów życiowych. W mniejszym zakresie Ośrodek wspierał dzieci i młodzież.

Od marca 2004 r. Ośrodek przekształcił się w Specjalistyczną Poradnię Rodzinną. Głównym przedmiotem działalności stała się pomoc psychoterapeutyczna osobom dorosłym przeżywającym trudności emocjonalne. Rozszerzono pomoc psychoterapeutyczną kierowaną do dzieci i młodzieży. W kolejnych latach, wraz z rozwojem Poradni, powstał zespół pracujący z parami i rodzinami.

Dla dzieci i młodzieży:

  • konsultacje do psychoterapii dla osób do ukończenia 17 roku życia, przy współudziale opiekunów (częste powody zgłoszenia m.in zaburzenia emocjonalne, problemy szkolno-edukacyjne, problemy w grupie rówieśniczej, stany depresyjne, lękowe, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w rodzinie, trudności adaptacyjne);
  • psychoterapia indywidualna (po zakończeniu procesu konsultacji) – zwykle 1 raz w tygodniu – maksymalnie do 2 lat oraz konsultacje z rodzicami pacjentów w zależności od potrzeb,
    w trakcie procesu psychoterapii dziecka.
  • poradnictwo wychowawcze dla rodziców zgłaszających problemy wychowawcze
    (do 3 spotkań konsultacyjnych).

Istotnym obszarem działalności Poradni jest psychoedukacja, która realizowana jest w  formie warsztatów, webinarów oraz artykułów i innych działań informacyjno-promocyjnych. 

Warsztaty psychoedukacyjne (weekendowe) – np. z zakresu umiejętności wychowawczych, nawiązywania bliskich relacji, poznania siebie, radzenie sobie z agresją u dzieci i młodzieży, wyznaczania granic, zadań i obowiązków; rozpoznawania emocji, adekwatnego reagowania, sposobów budowania bliskości, zachęcania do współpracy.

Webinary i warsztaty dla par w formie zdalnej – np. Wiosna dla Związku lub Akademia Skutecznego Porozumiewania się, w trakcie których przekazywana jest m.in. wiedza i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, poprawy relacji i komunikacji w związku. 

Działalność informacyjno-edukacyjna prowadzona jest poprzez przygotowywanie cyklicznych artykułów przez pracowników Poradni i publikowanie na stronie Poradni www.sprwawer.pl oraz profilu na Facebooku @SPRWawer.

Aktualnie prowadzone działania będą kontynuowane w kolejnym roku pracy Poradni.

Zgłoszenia przyjmowane są tylko telefonicznie lub osobiście w siedzibie Poradni, w dni powszednie, w godzinach pracy sekretariatu 8:00-16:00.