Aktualności

Środa, 17 sierpnia 2022 roku

Dodatek węglowy – jakie warunki trzeba spełnić?

Od dzisiaj można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Polacy, którzy używają węgla, jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego mogą otrzymać rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. zł. Dokumenty przyjmują gminy, ale obowiązujący wzór pisma jest dostępny do pobrania także z rządowej strony: https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000171201.pdf

Zgodnie z ustawą, termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r., a gmina ma maksymalnie miesiąc na wypłatę pieniędzy. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).