Aktualności

Poniedziałek, 22 marca 2021 roku

Zmiany w 500 plus w 2021 r.

Najistotniejsze zmiany w 500 plus w 2021 r. to wprowadzenie konieczności corocznego składania wniosku na każde dziecko o przyznanie świadczenia. Dotychczas obowiązywało złożenie jednego wniosku a wypłaty odbywały się automatycznie.

Do kiedy należy złożyć nowy wniosek o 500+?

Już od 1 lutego 2021 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie z programu „Rodzina 500 plus”. Drogą tradycyjną, czyli w postaci papierowego dokumentu złożonego w urzędzie lub za pośrednictwem poczty, wnioski można składać od 1 kwietnia 2021 r.

Wnioski o 500+ należy składać na każde dziecko, również na to, na które aktualnie pobiera się świadczenie. Termin składania wniosków: do 30 kwietnia 2021 r.

Jak i gdzie złożyć wniosek o 500 plus?

Złożenie wniosku o 500 plus drogą elektroniczną możliwe jest na 3 sposoby:

  • korzystając z bankowości elektronicznej – wystarczy wejść na stronę internetową własnego banku*,
  • poprzez portal PUE ZUS – tutaj
  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia – tutaj

Złożenie wniosku o 500+ do 30 kwietnia b.r. gwarantuje zachowanie ciągłości wypłat. Rząd apeluje, aby pilnować terminów, bo późniejsze dostarczenie wniosku o 500 plus najpewniej spowoduje wydłużenie wypłaty świadczenia nawet o 2 miesiące.

Terminy składania wniosków i wypłat:

  • wniosek do 30. kwietnia 2021 r. – wypłata środków do 30 czerwca 2021 r.
  • wniosek między 1 a 30 maja 2021 r. – wypłata środków do 31 lipca 2021 r.
  • wniosek między 1 a 31 czerwca 2021 r. – wypłata środków do 31 sierpnia 2021 r.
  • wniosek między 1 a 31 lipca 2021 r. – wypłata środków do 30 września 2021 r.

Podsumowując, 500 plus w 2021 r. wciąż będzie wypłacane, a pieniądze na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie. Główna zmiana w 500 + w 2021 r. to konieczność corocznego składania wniosku o przyznanie świadczenia. W tym roku wniosek o 500 plus można złożyć od 1 lutego drogą elektroniczną lub od 1 kwietnia tradycyjnie (w urzędzie lub za pośrednictwem poczty).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O 500 PLUS TO 30 KWIETNIA 2021 r.!