Aktualności

Wtorek, 24 sierpnia 2021 roku

Spłata zadłużenia czynszowego

W każdej z 18 dzielnic Warszawy działa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami (ZGN), aby starać się o rozłożenie na raty lub umorzenie zadłużenia (możliwe w wyjątkowych sytuacjach) – należy skontaktować się z danym ZGN w Państwa dzielnicy.

Istnieje też możliwość skorzystania z niżej wymienionych form wsparcia:

  1. udzielenie pomocy społecznej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w danej Dzielnicy
  2. udzielenie obniżki naliczanego czynszu dla osób uzyskujących niskie dochody, tzw. obniżka dochodowa, przy czym uzyskanie tej obniżki możliwe jest, gdy opóźnienie w zapłacie czynszu jest mniejsze niż dwa pełne okresy płatności – szczegółowe informacje:
  3. przyznanie dodatku mieszkaniowego – szczegółowe informacje:
  4. zamiana lokalu, w ramach mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy,
  5. spłata zadłużenia w formie odpracowania w ramach „Programu odpracowania zaległości czynszowych” – szczegółowe informacje w Dziale Windykacji ZGN