Aktualności

Poniedziałek, 1 marca 2021 roku

Mieszkania komunalne, a mieszkania socjalne – czym się różnią?

Mieszkanie socjalne przysługuje najbiedniejszej części społeczeństwa i może być przyznane na mocy orzeczenia sądu. Do takich mieszkań trafiają zazwyczaj osoby, które wcześniej zostały eksmitowane ze swojego mieszkania, w którym do tej pory zamieszkiwały. Mieszkanie socjalne przyznawane jest na czas ściśle oznaczony. Nie ma możliwości zamiany ani wykupu. Stan techniczny zapewnia możliwość zamieszkania lecz standard lokalu jest niski. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo do mieszkania socjalnego, to kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne lub obłożnie chore, bezrobotni, osoby małoletnie. Lokal socjalny charakteryzuje się tym, iż czynsz nie może być wyższy niż 50% najniższego czynszu, obowiązującego w mieszkaniach komunalnych w danej gminie.

Mieszkanie komunalne – jest to takie mieszkanie, które stanowi własność gminy lub gmina nim zarządza. O taki lokal mogą się ubiegać osoby o niskich dochodach, nie posiadający praw do innej nieruchomości mieszkalnej, jednak szczegółowe warunki przyznania lokalu komunalnego ustalane są przez władze gmin i mogą się od siebie różnić w poszczególnych miastach. Użytkownik danego mieszkania nie pozostaje właścicielem lecz najemcą. Umowa najmu zazwyczaj zawierana jest na czas nieokreślony. Mieszkanie komunalne podlega zamianie na inne a także, jeśli gmina podejmie stosowną uchwałę, a najemca zamieszkuje w mieszkaniu dłuższy czas, można je wykupić na własność.