Aktualności

Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników z wyjaśnieniami dotyczącymi PIT-2, czyli oświadczenia pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek.

Od 1 stycznia 2022 roku każda osoba osiągająca dochody opodatkowane według skali podatkowej skorzysta z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł. Poprzednia kwota, w wysokości 8 000 zł, była malejąca i nie przysługiwała każdemu.
W przypadku małżonków, prawo do kwoty wolnej mają obydwoje małżonkowie – oznacza to, że każdy z nich może zarobić bez opodatkowania kwotę 30 000 zł.

Razem z podwyższeniem kwoty wolnej wzrosła też kwota zmniejszająca zaliczki na podatek.
Od 1 stycznia 2022 r. wynosi ona 425 zł miesięcznie (1/12 z 5100 zł).

Więcej informacji dotyczących formularza PIT-2:

https://www.gov.pl/web/finanse/pit-2-sklada-sie-raz-polski-lad-nie-zmienia-obowiazujacych-zasad