Aktualności

Wtorek, 10 sierpnia 2021 roku

Katalog zobowiązań niepodlegających umorzeniu w upadłości konsumenckiej:

  • zobowiązania o charakterze alimentacyjnym,
  • zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia,
  • zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci.