Aktualności

Poniedziałek, 15 marca 2021 r.

Spis wierzycieli

Spis Wierzycieli stanowi jeden z elementów wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.  Spis Wierzycieli zawarty we wniosku dłużnika ma kluczowe znaczenie w określeniu zakresu umorzenia zobowiązań dłużnika już po zakończeniu postępowania upadłościowego oraz wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. 

Spis Wierzytelności Spornych stanowi odrębną kategorię wierzytelności i element wniosku o ogłoszenie upadłości. Przede wszystkim znajdą się tutaj wierzytelności przedawnione oraz te będące przedmiotem postępowań sądowych w toku. 

Kluczowe pozostają trzy przepisy:  

  1. umorzeniu podlegają tylko zobowiązania powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości art. 491(21) ust. 1 p.u. 
  2. nie podlegają umorzeniu zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu art. 491(21) ust. 2 p.u. 
  3. w postanowieniu o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli sąd określa, w jakim zakresie i w jakim czasie, upadły jest obowiązany spłacać zobowiązania uznane na Liście Wierzytelności art. 491(5) ust. 1 p.u.