Aktualności

Poniedziałek, 14 czerwca 2021 roku

Dziedziczenie długów to niemiła niespodzianka dla spadkobiercy

Dziedziczenie długów często jest poważnym problemem dla spadkobiercy. Nierzadko zdarza się, że o istnieniu zadłużenia spadkobierca dowiaduje się dopiero w trakcie trwania postępowania spadkowego lub po jego zakończeniu. Aby nie dziedziczyć długów po bliskim zmarłym należy w terminie 6 miesięcy od uzyskania wiedzy o śmierci osoby zmarłej złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Niestety, nie zawsze udaje się zachować wymagany ustawowo termin. Większość osób powołanych do dziedziczenia nie zdaje sobie sprawy również z faktu, że gdy sami odrzucą niewygodny spadek, w przypadku gdy mają niepełnoletnie dzieci, zgodnie z prawem i zasadami dziedziczenia ustawowego, dzieci automatycznie zostaną powołane do dziedziczenia. Jest to często zaskakujące dla osób powołanych w pierwszej kolejności do dziedziczenia. Przekroczenie 6 miesięcznego terminu na odrzucenie spadku skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza co oznacza, że spadkobierca odpowiada za długi spadkodawcy do wysokości odziedziczonego majątku.

Zrzeczenie się dziedziczenia po rodzicu

Na podstawie art. 1048 Kodeksu cywilnego istnieje możliwość zrzeczenia się przez dzieci dziedziczenia po rodzicu. Zgodnie z tym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po spadkodawcy. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Czyli trzeba udać się do notariusza – spadkobierca i jego pełnoletnie dzieci. Muszą mieć ze sobą dowody osobiste. Zarówno spadkobierca jak i jego dzieci muszą być obecni w tym samym czasie u notariusza, aby taką umowę spisać.

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez dzieci spadkobiercy ich przyszłe dzieci również nie będą dziedziczyć, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, jak długi czas upłynął pomiędzy chwilą jej zawarcia, a datą śmierci spadkodawcy.