Aktualności

Piątek, 17 grudnia 2021 roku

Od 1 lipca 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa z 9 maja 2018 roku o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, która określa szczególne uprawnienia świadczeniobiorców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Szereg usług medycznych przysługuje na mocy tej Ustawy w.w. osobom niepełnosprawnym: 

– poza kolejnością;

– bez skierowania (specjaliści);

– bez limitu (rehabilitacja);

– bez uwzględnienia okresów użytkowania (wyroby medyczne).

Jeśli osoba niepełnosprawna ma problem z wyegzekwowaniem przywilejów, gwarantowanych tą Ustawą, warto skierować się do Rzecznika Praw Pacjenta.

Aby uzyskać szybką, kompleksową i przejrzystą informację, dotyczącą praw pacjenta oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, można zadzwonić:

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta:

Tel: 800-190-590 

(z tel. stacjonarnych i komórkowych)
pn. – pt. w godz. 8:00-20:00

Skargi, wnioski i petycje można składać:
– pisemnie na adres: 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

– pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@rpp.gov.pl;

– poprzez ePUAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka);

– faksem pod nr (22) 506-50-64;

– osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Biura:
– w poniedziałki w godz. 9.00-18.00
– od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

W każdy wtorek, w godzinach od 15.00 do 17.00, w sprawie skarg i wniosków obywateli przyjmuje Rzecznik Praw Pacjenta lub osoba przez niego wyznaczona. W celu rezerwacji terminu, wnioski z prośbą o spotkanie z Rzecznikiem, należy składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, ePUAPU bądź osobiście.