Aktualności

Wtorek, 12 października 2021 roku

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozstaniu rodziców składamy do Sądu Rejonowego do Wydziału Rodzinnego.  W sprawach rodzinnych oraz sprawach opiekuńczych właściwy wyłącznie jest sąd rodzinny (opiekuńczy) miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jego pobytu. Jeżeli jednak i tej podstawy brak – właściwy jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.
Warto też podkreślić, że sąd opiekuńczy właściwy w chwili wszczęcia postępowania zachowuje swą właściwość do końca postępowania.
Ważny jest też właściwy załącznik do wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem – w przypadku dziecka,  które urodziło się ze związku małżeńskiego wystarczy skrócony odpis aktu urodzenia, zaś w innym przypadkach musimy załączyć do wniosku odpis zupełny aktu urodzenia dziecka.
Dla przykładu ojciec dziecka, które mieszka w Warszawskiej dzielnicy Wola złoży wniosek do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,VI Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa.