Aktualności

Środa, 19 stycznia 2022 roku

Dodatek osłonowy nową formą wsparcia dla najbardziej potrzebujących

4 stycznia br. weszła w życie Ustawa o dodatku osłonowym, nowym świadczeniu, które ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.

Dodatek osłonowy przysługuje osobom, które spełniają określone kryterium dochodowe tj. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie  przekracza kwoty 2100 zł i osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W ustawie zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że jeśli osoba przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone. Minimalna kwota wypłacanego dodatku będzie wynosiła 20 zł.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

W celu odpowiedzi na wszelkie pojawiające się pytania na temat dodatku osłonowego, powstała infolinia. Infolinia jest czynna we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16.00.

Numer telefonu infolinii: +48 22 369 14 44