Aktualności

Poniedziałek, 17 października 2022 roku

Koszty notarialne podziału spadku

Poniższe kwoty są kwotami maksymalnymi, jakie może naliczyć notariusz. 

Do powyższych kwot notariusz doliczy 23% podatku VAT.

Maksymalna stawka taksy notarialnej jest zależna od wartości majątku podlegającego działowi i wynosi:

 • wartość majątku do 3,000 zł – maksymalna opłata 100 zł;
 • powyżej 3,000 zł do 10,000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3,000 zł;
 • powyżej 10,000 zł do 30,000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10,000 zł;
 • powyżej 30,000 zł do 60,000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30,000 zł;
 • powyżej 60,000 zł do 1,000,000 zł – 1,010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60,000zł;
 • powyżej 1,000,000 zł do 2,000,000 zł – 4,770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1,000,000 zł;
 • powyżej 2,000,000 zł – 6,770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2,000,000 zł, nie więcej jednak niż 10,000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do 1-szej grupy podatkowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7,500 zł.

Opłaty sądowe w sprawie o dział spadku

Wysokość opłaty sądowej w sprawie o dział spadku wynosi 

(zgodnie z Art. 51 Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych):

 • 500 zł – od wniosku o dział spadku;
 • 300 zł – jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku;
 • 1,000 zł – od wniosku o dział spadku,  połączony ze zniesieniem współwłasności;
 • 600 zł – od wniosku, jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności.