Aktualności

Wtorek, 12 lipca 2022 roku

WZÓR TESTAMENTU

(wszystko spisane ręcznie)

Ja, niżej podpisana Anna Kowalska, urodzona 5 kwietnia 1967 roku, zamieszkała w Warszawie przy ul. Anielewicza 20 m 13, nr PESEL 67040500024, świadoma podejmowanej czynności i bez jakiegokolwiek przymusu powołuję do dziedziczenia po mnie następujące osoby:

  1. W części równej ½ spadku – moją siostrę Ludmiłę Tokarczuk, urodzoną 29 sierpnia 1954 roku, zamieszkałą w Zgierzu przy ul. Wysockiej 24 m 28, nr PESEL 54082900032;
  2. W części równej ½ spadku – mojego przyjaciela Adama Królikowskiego, urodzonego 3 stycznia 1963 roku, zamieszkałego w Warszawie przy ul. Anielewicza 20 m 13, nr PESEL 63010300011.

Warszawa, 24 marca 2022 roku
Anna Kowalska