Aktualności

Poniedziałek, 12 września 2022 roku

NORT

NORT to Notarialny Rejestr Testamentów. Rejestracja testamentu w NORT nie jest obowiązkowa, ale każdy testator może poprosić notariusza o umieszczenie testamentu w tym rejestrze.
Rejestr prowadzony jest od 2011 roku.
Rejestrowane tam mogą być zarówno testamenty sporządzone u notariusza w formie aktu notarialnego jak i te odręczne, pod warunkiem ich zdeponowania u rejenta.
Rejestr zawiera tylko informację o fakcie sporządzenia lub zdeponowania testamentu w danej kancelarii notarialnej.
Wyszukiwanie wszelkich informacji o testamencie w systemie przez notariusza odbywa się jedynie na podstawie wniosku testatora. Inna niż testator osoba, może poprosić o informacje o testamencie z NORT, dopiero po dostarczeniu aktu zgonu testatora lub jego poświadczonego odpisu.
Należy pamiętać o tym, że brak informacji o testamencie w NORT nie oznacza, że testament nie został w ogóle sporządzony. Większość testamentów, zwłaszcza te spisane odręcznie zazwyczaj znajdują się poza tym rejestrem, gdyż wiedza o nim nie jest jeszcze tak bardzo powszechna.