Aktualności

Wtorek, 25 maja 2021 roku
Z jaką datą wstecz można wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Nie ma określonej daty z jaką można wstecz wystąpić o ustanowienie rozdzielności majątkowej.  Musi natomiast wystąpić ważny powód, który uzasadnia to żądanie.  Należy wykazać, że niemożliwe było zarządzanie majątkiem wspólnym w tym okresie i z jakiego powodu. W   pozwie należy wskazać datę proponowanego zniesienia wspólności, jednocześnie podając okoliczności uzasadniające zniesienie współwłasności majątkowej w tej właśnie dacie.

Ważnymi powodami umożliwiającymi wydanie przez Sąd orzeczenia o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami są m.in.:

  • separacja faktyczna uniemożliwiająca współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym;
  • trwonienie przez jednego małżonka majątku wspólnego,
  • niegospodarność małżonka,
  • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, hazardu,
  • zaciąganie zobowiązań bez zgody lub wiedzy drugiego małżonka,
  • niszczenie majątku wspólnego, jego wyprzedawanie, utrudnianie korzystania z tego majątku drugiemu małżonkowi,
  • opuszczenie rodziny i niewykazywanie zainteresowania losem drugiego małżonka i pozostawionym majątkiem.