Aktualności

Czwartek, 30 lipca 2020 roku

Polski Bon Turystyczny

W dniu 15.07.2020 roku Sejm RP przyjął Ustawę o Polskim Bonie Turystycznym (PBT) – świadczeniu, które ma być wsparciem dla polskich rodzin a także dla branży turystycznej mocno osłabionej przez epidemię Sars-Cov-2. 

Wysokość świadczenia: 500 zł jednorazowego wsparcia dla każdego dziecka, na które zostało przyznane świadczenie wychowawcze tzw. 500+. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, poza podstawowym świadczeniem, przysługuje również dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Jeżeli w związku z opieką naprzemienną, świadczenie wychowawcze pobierane jest przez obojga rodziców, wówczas PBT przyznany zostanie również obojgu uprawnionym w kwocie po 250 zł.

Komu przysługuje: PBT przysługuje osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy (18.07.2020) miały przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego. PBT będzie przysługiwać również osobom, które nabędą prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego w okresie od 19.07.2020 do 31.12.2021 roku. 

Przeznaczenie: przy użyciu bonu możliwe będzie opłacanie usług hotelarskich oraz imprez turystycznych realizowanych na rzecz dziecka, na które został przyznany PBT.

Forma: PBT nie jest wypłacany w formie pieniężnej; jest to elektroniczny dokument w postaci unikalnego 16-cyfrowego numeru.

Jak uzyskać: PBT jest aktywowany na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/pue). Po zalogowaniu się na swój profil wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”. W tym miejscu uzupełnij/potwierdź pola dotyczące adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Po dokonaniu tych czynności PBT zostanie aktywowany. (Jeśli nie masz profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to tutaj znajdziesz informacje w jaki sposób zarejestrować tam konto: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/o-platformie-uslug-elektronicznych-pue-/jak-zarejestrowac-konto-na-pue.)

Jak uzyskać dodatkowy bon w przypadku dzieci niepełnosprawnych: na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” należy wybrać pole „Wniosek o dodatkowe świadczenie i tam złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem oraz dołączyć kopię elektroniczną tego orzeczenia. 

Termin ubiegania się o PBT: bon można aktywować od 1 sierpnia 2020 r.

Gdzie można wykorzystać PBT: za pomocą PBT można płacić za usługi świadczone na terenie Polski przez podmioty, które przystąpiły do projektu Polskiego Bonu Turystycznego. Wykaz podmiotów będzie dostępny od 1 sierpnia 2020 roku na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): http://www.bonturystyczny.gov.pl, http://www.pot.gov.pl oraz http://www.polska.travel.

W jaki sposób płacić PBT: w momencie aktywacji PBT otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Aby zapłacić za usługi np. nocleg w hotelu należy wskazać recepcjoniście kod obsługi płatności. Po jego podaniu, otrzymasz sms-em wiadomość z kolejnym kodem, który należy podać aby zatwierdzić płatność. Za pomocą PBT będzie można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego świadczenia. Możliwość dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa w dniu 31 marca 2022 r.

W przypadku pytań o Polski Bon Turystyczny, można kontaktować się ze specjalną całodobową infolinią Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod numerem telefonu 22 11 22 111.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym