Aktualności

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Tarcza antykryzysowa zezwala pracodawcom na wysłanie pracowników nawet na trzymiesięczne postojowe. Dokładna wysokość świadczenia postojowego wynosi 2080 złotych, czyli równowartość 80 proc. pensji minimalnej. Jest to świadczenie nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Oznacza to, że beneficjenci otrzymają 2080 złotych na rękę.

Jeżeli niemożność wykonywania pracy wynikała z winy pracownika, świadczenie mu nie przysługuje.

Osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) mogą otrzymać 2080 zł na rękę przez 3 miesiące, jeśli umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z pandemią koronawirusa.

Warunki, które są wymagane do tego, by móc ubiegać się o wypłatę postojowego to:

  • umowa cywilnoprawna zawartą przed 1 lutego 2020 r.;
  • przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie to: 15 681 zł);
  • brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
  • zamieszkanie na terytorium Polski i obywatelstwo RP lub prawo czasowego/stałego pobytu na terytorium RP;
  • brak możliwości wykonania umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.

Wypłaty postojowego w ramach tarczy antykryzysowej realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.