Pakiet mieszkaniowy w rządowym programie „Polski Ład”. Część trzecia: „Bon mieszkaniowy”

Do Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zgłosił się Pan Jacek. Pan Jacek wraz ze swoją rodziną – żoną i trójka dzieci, mieszkają w wynajętym mieszkaniu. Dochody rodziny nie pozwalają małżonkom na kupno własnego mieszkania, ponieważ nie mają zdolności kredytowej. Mieszkanie, które wynajmują jest małe, składa się z dwóch sypialni, kuchni i łazienki. Opłaty za  wynajem są dla nich już w tym momencie za wysokie. Obecnie rodzina pana Jacka nie może więc nawet marzyć o wynajęciu większego mieszkania. Pan Jacek chciałby jednak poprawić warunki mieszkaniowe swojej rodziny dlatego umówił się z doradcą obywatelskim aby dowiedzieć się, czy może liczyć na pomoc Państwa w tej kwestii.

Doradczyni obywatelska, do której trafił Pan Jacek, poinformowała go, że jednym z pięciu fundamentów rządowego programu Polski Ład jest pakiet mieszkaniowy. Zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązania obejmują trzy możliwości:

 1. „Mieszkanie bez wkładu własnego” – program gwarancji kredytowych
 2. „Dom bez formalności” – ułatwienia w budowie domu do 70 m2
 3. „Bon mieszkaniowy”

W poprzednich artykułach z serii: Pakiet mieszkaniowy w rządowym programie „Polski Ład” zostały opisane tematy „Mieszkanie bez wkładu własnego – program gwarancji kredytowych” oraz „Dom bez formalności – ułatwienia w budowie domu do 70 m2”. Teraz omówimy „Bon mieszkaniowy”

Bon mieszkaniowy

Doradczyni obywatelska wytłumaczyła Panu Jackowi, że W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad mechanizmami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. W życie już wszedł program „Mieszkanie bez wkładu własnego – program gwarancji kredytowych” oraz „Dom bez formalności – ułatwienia w budowie domu do 70 m2”, a najprawdopodobniej od stycznia 2023 roku wejdzie w życie program „Bon mieszkaniowy”. 

Bon mieszkaniowy to nowy mechanizm finansowego wsparcia osób w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych poprzez najem albo nabycie własnego mieszkania/domu jednorodzinnego lub wybudowanie domu jednorodzinnego. Bon mieszkaniowy przyznawany będzie w wysokości uzależnionej od liczby członków gospodarstwa domowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób z niepełnosprawnością.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przewiduje dwa warianty bonu mieszkaniowego: społeczny i rodzinny. 

Społeczny Bon mieszkaniowy

Będzie on przeznaczony dla osób nieposiadających własnego mieszkania, których dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Wysokość społecznego bonu mieszkaniowego będzie uzależniona od ilości osób w gospodarstwie domowym i będzie wynosiła od 5 do 40 tys. zł. 

 – 5.000 zł to kwota, którą może otrzymać jedna osoba (bon mieszkaniowy dla singla)

 – 10.000 zł otrzyma małżeństwo bez dzieci

 – 25.000 zł mogą otrzymać rodzice z jednym dzieckiem

 – 40.000 zł otrzymają rodzice z dwójką lub więcej dzieci

Społeczny bon mieszkaniowy może być wykorzystany w:

 – Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)

 – inwestycji spółdzielni mieszkaniowych

 – Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Kwotę ze społecznego bonu mieszkaniowego Pan Jacek może  przeznaczyć na udział w TBS/SIM (partycypacja w TBS/SIM) lub jako wkład własny w spółdzielni mieszkaniowej, od których wynajmowane/nabywane będzie mieszkanie. 

Rodzinny bon mieszkaniowy

Przyznawany będzie gospodarstwu domowemu, w skład którego wchodzi co najmniej 3 dzieci lub osób z niepełnosprawnością. Rodzinny bon na mieszkanie ma na celu głównie wsparcie rodzin wielodzietnych. Mogą się o niego bowiem ubiega małżeństwa z trójką lub większą liczbą dzieci. Wyjątkiem są gospodarstwa, które współtworzy osoba niepełnosprawna. W ramach rodzinnego bonu mieszkaniowego można otrzymać nawet 145.000 złotych. Tak duże wsparcie pozwoli sfinansować sporą część zakupu mieszkania lub pokryć udziały w TBS/SIM. Jest to jednak maksymalna kwota, przeznaczona dla rodzin z największą opisaną w zasadach liczbą dzieci. Kwota może różnić się też w zależności od tego, czy rodzina ma już mieszkanie lub dom. I tak np. jeżeli rodzina przed przyznaniem bonu nie posiadała własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego, albo jeżeli powierzchnia tego domu lub lokalu nie przekraczała 65 m2, wysokość rodzinnego bonu mieszkaniowego dla rodziny z trojgiem dzieci wyniesie 100 tys. zł, a gdy powierzchnia mieszkania lub domu jednorodzinnego przekraczała 65 m2, to kwota bonu dla rodziny wyniesie 55 tys. zł. w oby tych przypadkach kwota ta będzie dodatkowo podwyższana o 15 tys. zł za każde kolejne dziecko.

Zakres sposobów na wydanie pieniędzy z bonu mieszkaniowego jest tu znacznie większy. Rodziny, które otrzymają pozytywną decyzję w sprawie rodzinnego bonu mieszkaniowego mogą przeznaczyć otrzymane środki na:

 – udział w SIM lub TBS

 – wkład mieszkaniowy w spółdzielni

 – kupno mieszkania, domu, a także budowa domu jednorodzinnego

Sposób realizacji bonu mieszkaniowego

Bon mieszkaniowy będzie przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon będzie można zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia (za opłatą) jego ważności o kolejny rok. Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące (w zależności od rodzaju bonu) na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, SM, dewelopera etc.).

Doradczyni obywatelska wyjaśniła Panu Jackowi warunki otrzymania oraz wysokość kwoty bonu mieszkaniowego. Poinformowała go również, że bon mieszkaniowy nie wszedł jeszcze w życie. Zgodnie z zapisami Ustawy o Polskim Ładzie, nabór wniosków miał rozpocząć się w 2022 roku. Odpowiedzialny za to ZUS jeszcze go jednak nie ogłosił. Znamy jednak końcową datę składania wniosków – zaplanowano ją na 31 grudnia 2030 roku. Osoby zainteresowane powinny więc być cierpliwe i poczekać na uruchomienie bonu na mieszkanie. Na składanie wniosków będą miały jeszcze prawie osiem lat. Dziś nie wiemy jeszcze, jak długo będzie ważny bon mieszkaniowy, wiemy natomiast, że rząd przeznaczy na ten program 1,2 miliarda złotych w skali roku.

Podstawa prawna:
Brak konkretnej podstawy prawnej, określającej jasno wszystko to, co Nowy Ład mówi o bonach mieszkaniowych. Najprawdopodobniej realizacja bonów rozpocznie się od 1 stycznia 2023 roku, ale trzeba czekać, aż pomysł ten znajdzie swoje umocowanie w prawie.

Autorka: Grażyna Dylewska

Pakiet mieszkaniowy w rządowym programie „Polski Ład” (Część 2)

Część druga: „Dom bez formalności” – ułatwienia w budowie domów do 70 m2

Do Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego zgłosił się Pan Jan, który 4 lata temu odziedziczył niezabudowana działkę budowlaną. Działka jest położona na terenie, dla którego gmina nie ustaliła jeszcze planu zagospodarowania przestrzennego. Pan Jan nie składał do gminy wniosków o warunki zabudowy, gdyż w momencie gdy działkę odziedziczył nie było go stać na budowę domu. Jednak mały własny domek stał się marzeniem nie tylko pana Jana, ale również jego żony. Dlatego oboje zmienili pracę na lepiej płatną i zaczęli oszczędzać pieniądze. Obecnie Pan Jan wraz z żoną mają oszczędności i zdolność kredytową. Przy pomocy środków finansowych zewnętrznych czyli kredytu hipotecznego mogliby rozpocząć budowę wymarzonego domku. Pierwszym krokiem pana Jana było złożenie wizyty w gminie, w której położona jest działka, aby dowiedzieć się jakie są warunki zabudowy i jak długo trzeba na nie czekać. Okazało się, że teren na którym znajduje się działka nie ma jeszcze określonego planu, a czas oczekiwania na ich określenie może wynieść nawet rok. Pan Jan się zmartwił, gdyż zdaje sobie sprawę, że wydanie decyzji o warunkach zabudowy długo trwa, a przy galopującej inflacji i wysokim wzroście cen materiałów budowlanych i robocizny może przestać go być stać na wybudowanie domu. Pana Jana interesuje czy można w jakiś sposób przyśpieszyć wydanie decyzji określającej warunki zabudowy. 

Doradczyni obywatelska, do której trafił Pan Jan poinformowała go, że jednym z pięciu fundamentów rządowego programu Polski Ład jest pakiet mieszkaniowy. Zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązania obejmują trzy możliwości:

 1. „Mieszkanie bez wkładu własnego” – program gwarancji kredytowych
 2. „Dom bez formalności” – ułatwienia w budowie domu do 70 m2
 3. „Bon mieszkaniowy”

W poprzednim artykule z serii: Pakiet mieszkaniowy w rządowym programie „Polski Ład” został opisany temat „Mieszkanie bez wkładu własnego – program gwarancji kredytowych”. Teraz omówimy „Dom bez formalności – ułatwienia w budowie domu do 70 m2”. W kolejnym artykule poruszymy kwestię „Bon mieszkaniowy”.

„Dom bez formalności” – ułatwienia w budowie domu do 70 m2

Doradczyni obywatelska w pierwszej kolejności wyjaśniła Panu Janowi, że każdy kto posiada działkę budowlaną, może wybudować na niej – w uproszczonej procedurze – dom do 70 m kw. zabudowy do celów mieszkaniowych lub rekreacyjnych. Wybudować dom w uproszczonej procedurze, może każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna. Jedyny warunek jaki trzeba spełnić, to posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości czyli prawa dysponowanie nieruchomością na cele budowlane (prawo własności, użytkowania wieczystego, zarządu itp.)

Wyjaśniłam, że dom mieszkalny do 70 m2 zabudowy to:

 – jednorodzinny budynek mieszkalny wolnostojący

 – dom, który ma nie więcej niż dwie kondygnacje

 – dom, który w całości mieści się na działce lub działkach, na których został zaprojektowany

 – dom zbudowany na własne cele mieszkaniowe

dom rekreacyjny do 70 m2 zabudowy to:

 – parterowy budynek, który służy do rekreacji indywidualnej

 – dom, który ma rozpiętość elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięg wsporników do 2 m

W obydwu przypadkach gęstość zabudowy nie może być większa niż jeden budynek na każde 500 m2 działki. 

Wyjaśniono Panu Janowi także, co kryje się pod hasłem „w uproszczonej procedurze”, czyli jakie są podstawowe założenia programu, a zaliczamy do nich:

 – wyłączenie możliwości wnoszenia sprzeciwu przez organ administracji architektoniczno–budowlanej do dokonanego zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłoszenie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych będzie złożone przez inwestora do nadzoru budowlanego. Oznacza to, że po zgłoszeniu rozpoczęcia budowy domu do 70 m2 zabudowy, budowa będzie mogła rozpocząć się zaraz po zgłoszeniu, co jest dużą oszczędnością czasu; 

 – do zgłoszenia o rozpoczęciu robót budowlanych, inwestor zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że budowa domu prowadzona jest w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych lub rekreacyjnych;

  – podczas budowy takich domów nie ma wymogu powoływania kierownika budowy  oraz prowadzenia dziennika budowy, jest to wyłącznie przywilej inwestora, a nie jego obowiązek. Jednak gdy inwestor zdecyduje się na budowę domu bez nadzoru kierownika budowy, musi złożyć oświadczenie w organie nadzoru budowlanego, o tym że przyjmuje na siebie odpowiedzialność za kierowanie budową;

 – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy dla domów do 70 m2 wydawana będzie w terminie do 21 dni, co jest również wielką oszczędnością czasu; 

 – ważnym założeniem programu jest również to, że zbudowanie domu do 70 m2 nie mówi, jak długo trzeba w nim mieszkać, czy być jego właścicielem. Gdy zmienią się plany życiowe inwestora, dom można sprzedać, wynająć lub przepisać na inna osobę. 

Regulacje prawne, dotyczące uproszczenia procedury budowy domu do 70 m2, zostały zawarte w przepisach ustawy z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwalone zmiany weszły w życie 3 stycznia 2022 roku.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021, poz. 1986);

Autor: Grażyna Dylewska

Pakiet mieszkaniowy w rządowym programie „Polski Ład” (Część 1)

Część pierwsza: „Mieszkanie bez wkładu własnego” – program gwarancji kredytowych

Do Punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich zgłosił się Pan Jan. Pan Jan mieszka w dwupokojowym, 48-metrowym mieszkaniu własnościowym wraz z żoną i trójką dzieci w wieku 5, 8 i 11 lat. Żona Pana Jana oczekuje czwartego dziecka. Mieszkanie jest obciążone hipoteką, gdyż na jego zakup został zaciągnięty kredyt. Obecnie Pan Jan pracuje i zarabia około 4500 zł netto, a jego żona pobiera zasiłek chorobowy w związku z zagrożoną ciążą. Pan Jan i żona z powodu powiększającej się rodziny chcieliby poprawić warunki mieszkaniowe. Niestety nie stać ich na zakup nowego, większego mieszkania. Pan Jan usłyszał w telewizji informację o tym, że Państwo Polskie pomaga rodzinom w zakresie poprawy warunków mieszkaniowych i przyszedł do doradcy obywatelskiego dowiedzieć się o szczegóły. 

Doradczyni obywatelska, do której trafił Pan Jan poinformowała go, że jednym z pięciu fundamentów rządowego programu Polski Ład jest właśnie pakiet mieszkaniowy. Zaproponowane w Polskim Ładzie rozwiązania obejmują trzy możliwości:

 1. „Mieszkanie bez wkładu własnego” – program gwarancji kredytowych
 2. „Dom bez formalności” – ułatwienia w budowie domu do 70 m2
 3. „Bon mieszkaniowy”

W tym artykule zostanie omówiony temat „Mieszkania bez wkładu własnego” – program gwarancji bankowych. W następnych artykułach znajdą się informacje o programach „Dom bez formalności” i „Bon mieszkaniowy”.

„ Mieszkanie bez wkładu własnego” – program gwarancji bankowych

Program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwi zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego z gwarancją wkładu własnego oraz skorzystanie z tzw. spłaty rodzinnej. Program kierowany jest do osób, których zarobki umożliwiają spłatę kredytu na mieszkanie, ale które nie mają środków na wymagany wkład własny. Do podstawowych założeń programu należą m.in.:

 – program wprowadza możliwość objęcia gwarancją części kredytu hipotecznego zaciąganego na zakup nieruchomości, część ta może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, do kwoty 100 000 zł.

 – kredyt będzie udzielany na minimum 15 lat

 – gwarantowany kredyt mieszkaniowy będzie udzielany w walucie polskiej, dzięki czemu nie wystąpią ryzyka kursowe

 – gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą udzielały banki, które zawrą w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK)

 – z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym połączona jest również spłata rodzinna, która zostanie omówiona  w dalszej części artykułu. 

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków:

 – ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu

 – ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem

 – stanowiących wkład budowlany

Z programu mogą skorzystać zarówno single, pary/małżeństwa jaki i rodziny wielodzietne. 

Jakie warunki trzeba spełnić aby uzyskać kredyt gwarantowany? 

– ani kredytobiorca ani osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego nie mogą posiadać prawa własności do innej nieruchomości, ani spółdzielczego prawa do innego lokalu mieszkalnego, 

– w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o udzielenie tego kredytu nie można  zbyć prawa do innej nieruchomości w drodze darowizny na rzecz innych osób,  

– ani kredytobiorca ani osoby wchodzące w skład jego  gospodarstwa domowego nie mogą mieć  udzielonego innego gwarantowanego kredytu mieszkaniowego (np. w ramach programu np. Mieszkanie dla młodych, czy Rodzina na swoim).

Uwaga!

Wyjątek stanowią rodziny z co najmniej dwojgiem dzieci, które w czasie zaciągnięcia tego kredytu mogą mieć inne mieszkanie. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci nie może być ono większe niż 50 m2, z trojgiem dzieci niż 75 m2, rodzin z czworgiem dzieci niż 90 m2; rodziny posiadające pięcioro lub więcej dzieci limit metrażowy nie obowiązuje.

Oświadczenie o tym, że kredytobiorcy lub któremuś z członków jego rodziny przysługuje prawo własności (lub prawo spółdzielcze) do nie więcej niż jednej nieruchomości składa się we wniosku o przyznanie gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. 

W dniu spłaty kredytu nie będzie można być właścicielem innego mieszkania, niż tego, które będzie zakupione z wykorzystaniem gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Jak będzie wyglądała procedura?

Procedura zależeć będzie od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. Jedyna różnica to obowiązek przedstawienia oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków do skorzystania z programu. Gwarancji udziela Bank Gospodarstwa Krajowego. Z tytułu udzielenia gwarancji BGK będzie pobierał od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją części kredytu (wniesienie tej opłaty jest warunkiem udzielenia kredytu). 

Co to jest spłata rodzinna?

Spłata rodzinna, to spłata przez BGK części kredytu w związku z powiększeniem się gospodarstwa domowego  kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko (oczywiście BGK dokona na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej, jeżeli będą wypełnione wszystkie w/w warunki niezbędne do otrzymania kredytu gwarantowanego).

Spłata rodzinna będzie przyznana każdorazowo, gdy w rodzinie kredytobiorcy w trakcie spłaty kredytu urodzi się dziecko. Wysokość tej spłaty wyniesie 20 tys. zł w przypadku urodzenia się drugiego dziecka oraz 60 tys. zł w przypadku urodzenia się trzeciego albo kolejnego dziecka. 

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym weszła w życie 26 maja 2022 r., a program potrwa do końca 2030 roku. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Autor: Grażyna Dylewska

Świadczenie pieniężne z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Pani Oksana wraz z córka i dwójką wnuków tuż po wybuchu wojny na Ukrainie przyjechała bezpośrednio z granicy do Warszawy. W pierwszych dniach pobytu w stolicy skorzystała z usług miejsca pobytowego, które zostało uruchomione przez władze Warszawy w budynku IPN przy ul. Wołoskiej 7. Po krótkim tam pobycie korzystając z własnych oszczędności zdecydowała się  wynająć małą kawalerkę na obrzeżach miasta aby zapewnić swojej rodzinie namiastkę „normalności”. Niestety ani Pani Oksanie ani jej córce nie udało się jeszcze podjąć pracy. Rodzina żyje tylko z oszczędności zgromadzonych przed wybuchem wojny. Pani Oksana utrzymuje bliskie kontakty ze swoimi rodakami. Podczas jednego ze spotkań dowiedziała się, że część z nich mieszka w Polsce w prywatnych domach u rodzin, które nie tylko nie pobierają od swoich gości czynszu ale zapewniają również wyżywienie. Pani Oksana nie rozumie dlaczego tak się dzieje, że jedni Ukraińcy mieszkają i żywią się za darmo, a inni muszą za wszystko płacić. Trudno jest jej pogodzić się z sytuacją, w której z każdym dniem jej oszczędności się kurczą, a przyszłość jest niepewna. Rozżalona zwróciła się o wyjaśnienie do doradcy obywatelskiego.

Doradca obywatelski wytłumaczył Pani Oksanie, dlaczego tak się dzieje.

W pierwszej kolejności wyjaśnił różnice pomiędzy najmem mieszkania na rynku komercyjnym, a ugoszczeniem i zaopiekowaniem się uchodźcami, czy też jak niektórzy mówią gośćmi z Ukrainy, przez osoby prywatne w ich własnych domach. 

Pani Oksana podpisując umowę najmu mieszkania na tzw. wolnym rynku, zobowiązała się do płacenia czynszu. Osoba wynajmująca lokal prowadzi działalność komercyjną i z tego tytułu osiąga dochód podlegający opodatkowaniu. W przypadku gdy uchodźca z własnej woli dysponując środkami pokrywa koszty wynajmu i utrzymania ustawodawca nie przewidział żadnych dodatkowych świadczeń.

Inaczej ma się sytuacja w przypadku gdy uchodźcy są goszczeni przez polskie rodziny w prywatnych domach. Tutaj ustawodawca Państwo Polskie rozumiejąc wynikające z takiej sytuacji podwyższone koszty utrzymania rodziny goszczącej uchodźców przewidział dla takich gospodarzy dofinansowanie w wysokości 40zł za jedną ugoszczoną osobę jednak na okres nie dłuższy niż 60 dni. Świadczenie to ma więc charakter ograniczony.

Osoba goszcząca w swoim gospodarstwie domowym uchodźców aby skorzystać z pomocy celowej o której mowa powinna wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy wraz z kartą osoby przyjętej do zakwaterowania. Wniosek należy złożyć do właściwego Urzędu Dzielnicy.  

Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać:

– oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko oraz pesel) 

– adres e-mail 

– numer telefonu 

– adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania, 

– liczbę osób przyjętych do zakwaterowania, 

– liczbę dni w których zapewniono zakwaterowanie oraz wyżywienie

– numer rachunku płatniczego do rozliczenia dofinansowania

– oświadczenie o nie otrzymaniu zapłaty za zaoferowane lokum i wyżywienie

W wyniku porady Pani Oksana zrozumiała, że omawiane świadczenie jest formą pomocy skierowanej bezpośrednio do Polaków goszczących uchodźców. Uchodźcy mogą pośrednio skorzystać z tej pomocy jedynie w przypadku jeśli zamieszkają w domu polskiej rodziny, która goszcząc ich nie będzie z tego tytułu uzyskiwała żadnego dochodu i pobierała od swoich gości żadnych opłat.

Podstawa prawna: art. 1 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Autor: Grażyna Dylewska

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Pani Ewa ma 84 lata i jest osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim. Przeszła dwa udary i wymaga pomocy osób trzecich w niektórych obszarach swojego życia np. podczas higieny osobistej, czy w przygotowaniu posiłków, dlatego poprosiła o pomoc córkę Mariolę. Córka, która ma już 60 lat, zgodziła się na prośbę mamy i przeprowadziła się do jej małego mieszkania. Po pewnym czasie okazało się, że córka ma problem z alkoholem. Córka coraz częściej się upijała, a na domiar złego, okradała matkę, ponieważ potrzebowała coraz więcej pieniędzy na alkohol. Pani Ewa jest zaniedbana, córka bywa w stosunku do niej agresywna i wulgarna, zakłóca spokój i awanturuje się z sąsiadami. Pani Ewie żal jest córki, chciałaby jej pomóc. Córka jednak nie wyraża zgody na leczenie. Okazało się, że córka w przeszłości podejmowała już różne próby leczenia, lecz jej zdaniem były one nieskuteczne. Pani Ewa pyta, czy może zmusić córkę do leczenia. 

Pani Ewa została poinformowana o tym, że można zobowiązać osobę uzależnioną do leczenia odwykowego. Procedura nie jest skomplikowana i można ją przedstawić w kilku punktach:

1. Złożenie zawiadomienia do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wniosek składa się do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych właściwej według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy. Można złożyć go zarówno na piśmie, drogą mailową, jak i ustnie podczas rozmowy.

2. Rozmowa z wnioskodawcą i zebranie dowodów na to, czy zachodzą przesłanki wymagane, aby skierować sprawę do sądu. Musza wystąpić jednocześnie dwie przesłanki:

 – uzależnienie od alkoholu

i przynajmniej jedna z przesłanek o tzw. charakterze społecznym:

– rozkład życia rodzinnego,

– demoralizacja małoletnich,

– uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

– systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.

Samo stwierdzenie uzależnienia nie stanowi podstawy do skierowania na przymusowe leczenie. Postanowienie w tej sprawie jest wydawanie przede wszystkim ze względu na szkody, jakie osoba uzależniona, w związku z nałogiem, wyrządza innym. 

 1. Rozmowa z osobą zobowiązaną i skierowanie na badanie przez biegłych, czyli lekarza psychiatrę i psychologa lub specjalistę psychoterapii uzależnień.

Jeżeli gminna komisja uzna, że zachodzą przesłanki do uruchomienia procedury, to wyśle do osoby uzależnionej zaproszenie na spotkanie z komisją. Jeśli taka osoba nie stawi się na posiedzenie komisji, nie wstrzymuje to dalszej procedury. Zwykle komisje kierują takie zaproszenie dwu, trzykrotnie, żeby dać szansę osobie uzależnionej na przyjście. Niestawienie się na badanie przez biegłych, również nie wstrzymuje procedury. Jeśli badanie nie zostanie przeprowadzone, komisja przekaże do sądu dokumentację potwierdzającą próbę umówienia osoby uzależnionej z biegłymi. 

4. Wniosek do sądu

Gdy osoba zobowiązana, mimo stwierdzenia u niej przez biegłych uzależnienia, nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych składa wniosek do sądu rejonowego o poddanie osoby przymusowemu leczeniu. 

 1. Rozprawa sądowa i postanowienie sądu

Sąd podczas rozprawy przesłuchuje osobę zobowiązaną, a jeśli nie stawi się ona na rozprawę, to sąd może zarządzić doprowadzenie przez policję. Osoba ta może być skierowana na obserwację w zakładzie leczniczym. Poza tym sąd może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia okoliczności wskazujących na nadużywanie alkoholu przez osobę, której postępowanie dotyczy. Obowiązek poddania się leczeniu trwa tak długo, jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od chwili uprawomocnienia się postanowienia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd ustanawia nadzór kuratora.

 1. Środki odwoławcze

Osobie zobowiązanej, jak i gminnej komisji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do sądu drugiej instancji – sądu okręgowego. Odwołania nie może wnieść rodzina składająca wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Pani Ewa może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. We wniosku powinna opisać wszystkie fakty, które pozwolą komisji wszcząć procedurę. Pani Ewa została poinformowana, że złożenie wniosku i postępowanie sądowe są wolne od kosztów.

Podstawa prawna:
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Autor: Grażyna Dylewska

Zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie trwania małżeństwa

Pani Ania założyła rodzinę w młodym wieku. Ze związku małżeńskiego urodził się syn Jakub i niepełnosprawna córeczka Marta. Pani Ania nie pracuje, zajmuje się domem i dziećmi. Do tej pory tylko pan Jacek pracował i dbał, aby rodzinie niczego nie brakowało. Niedawno pani Ania rozpoczęła studia zaoczne, aby podnieść swoje kwalifikacje, ponieważ zamierza powrócić na rynek pracy. Dzieci podrosły i nie wymagają już stałej opieki. Niestety życie rodziny zakłóciło postępowanie Pana Jacka. Nie tłumacząc nic żonie, przestał on przekazywać jej wynagrodzenie mówiąc, że za dużo wydaje i teraz on będzie zarządzał budżetem domowym. Pan Jacek zaczął regulować opłaty związane z mieszkaniem i robić zakupy. Jednak nie opłaca studiów żony ani korepetycji dzieci, ponieważ uważa, że to zbędne wydatki. Pani Ania pyta, co może zrobić w takiej sytuacji? Status życia jej rodziny wyraźnie się obniżył, a mąż “grozi dodatkowymi cięciami”. 

Małżonkowie, którzy założyli rodzinę powinni wspólnie o nią zadbać. Prawa i obowiązki dotyczą w równym stopniu obu małżonków. 

Z powyższego wynikają konkretne powinności, w tym omawiany obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, o którą każdy z małżonków musi dbać według swych sił oraz możliwości zarobkowych i majątkowych. Nie ma przy tym znaczenia czy małżeństwo posiada dzieci czy jest bezdzietne, czy para funkcjonuje w rozdzielności majątkowej czy nie, ani to, jaki poziom materialny osiągają małżonkowie. W przypadku gospodarstwa domowego Pani Ani od samego początku był jasno podzielony zakres obowiązków małżonków. Pani Ania dba o dom i zajmuje się dziećmi, a Pan Jacek zarabia na wspólne utrzymanie. Pan Jacek zawsze dobrze zarabiał i nigdy nie negował decyzji żony w sprawie wydatków, a Pani Ania wiedząc o tym starała się zapewnić jak najlepsze warunki dla całej swojej rodziny. Dbała zarówno o dzieci jak i o męża. Taki „układ” między małżonkami trwał od lat i był akceptowany przez oboje małżonków. Dlatego niezrozumiałym dla Pani Ani była decyzja męża, gdy postanowił ograniczyć rodzinie dostęp do środków finansowych. 

Jeżeli jeden z małżonków nie pracuje zawodowo, ale prowadzi gospodarstwo domowe, zajmuje się dziećmi, natomiast drugi małżonek pracuje zawodowo, ale nie interesuje się sprawami rodziny, domu i nie dzieli się dochodami wcale albo też w małym stopniu przekazuje je rodzinie, to można dochodzić na drodze sądowej świadczeń, mających na celu zaspokojenie potrzeb rodziny. 

Obowiązek zaspokojenia podstawowych potrzeb rodziny ma szerszy zakres od „zwykłego obowiązku alimentacyjnego”, gdyż celem roszczenia o zaspokajanie potrzeb rodziny jest nie tylko uzyskanie środków materialnych na zaspokojenie prawidłowego funkcjonowania rodziny jako całości, ale również zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych członków rodziny przy zastosowaniu zasady równej stopy życiowej wszystkich jej członków. Zgodnie z przepisem realizacja obowiązku może polegać na osobistych staraniach o wychowanie dzieci, pracy we wspólnym gospodarstwie domowym. Obowiązek wygasa wraz z ustaniem małżeństwa, tj. uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego.

Pani Ania może wystąpić do sądu z pozwem o zaspokojenie potrzeb rodziny. Pozew nie podlega opłacie sądowej. W takim pozwie można żądać udzielenia zabezpieczenia roszczenia na czas trwania postępowania. Pamiętać należy, że sąd w każdej sprawie indywidualnie będzie badał m.in. możliwości majątkowe i zarobkowe małżonków, w tym małżonka dochodzącego roszczeń o zaspokajanie potrzeb rodziny. Jeżeli sąd uwzględni roszczenie pani Ani, to zobowiąże męża do łożenia określonej kwoty pieniężnej tytułem zaspokajania potrzeb rodziny. 

Oprócz wskazanej powyżej możliwości dochodzenia obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny w oparciu o art. 27 k.r.o., kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jeszcze drugą możliwość dochodzenia tego obowiązku w postaci wystąpienia przez małżonka do sądu o nakazanie wypłacania do jego rąk wynagrodzenia drugiego małżonka w oparciu o art. 28 k.r.o., ale o tym już w następnym artykule. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Autor: Grażyna Dylewska

W jaki sposób ustalić koszty utrzymania mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Pani Anna rok temu kupiła mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej (lokal stanowiący odrębną własność). Z urzędu gminy otrzymała decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, a ze wspólnoty mieszkaniowej zawiadomienie o wysokości opłat za mieszkanie. W kwietniu tego roku Pani Anna otrzymała nowe zawiadomienie o wysokości opłat ze wspólnoty mieszkaniowej. Była bardzo zdziwiona i zaskoczona, ponieważ opłaty wzrosły o prawie 20% w stosunku do roku poprzedniego. Pani Anna zastanawia się, czy taki wzrost opłat jest zgodny z przepisami i czy może zaskarżyć/podważyć wysokość opłat za mieszkanie? Pani Anna nie uczestniczy w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ brakuje jej czasu.

Każdy, kto kupuje mieszkanie z wyodrębnioną własnością, kupuje również udziały w prawie do gruntu pod budynkiem oraz wszelkich części budynku i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku poszczególnych właścicieli lokali, a tym samym staje się współwłaścicielami przynależnych do budynku terenów, klatek schodowych, pomieszczeń gospodarczych, wózkarni, węzłów ciepłowniczych, pionów wodno-kanalizacyjnych itp. W chwili zakupu mieszkania stajemy się członkiem wspólnoty mieszkaniowej z przysługującymi nam prawami, ale i ciążącymi na nas obowiązkami.

Podstawowym obowiązkiem członka wspólnoty mieszkaniowej jest partycypacja w kosztach bieżącego utrzymania części wspólnych nieruchomości, proporcjonalnie do posiadanych przez niego udziałów. Wysokość udziału zależna jest od powierzchni użytkowej jego lokalu i wyrażona jest ułamkiem (powierzchnia użytkowa lokalu do sumy powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku).

Pani Anna ponosi wydatki związane zarówno z utrzymaniem swojego lokalu, jak również uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się m.in.; wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Na pokrycie tych kosztów właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Ustalenie wysokości zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną i fundusz remontowy następuje w drodze uchwały.

Jak podejmowane są decyzje we wspólnotach mieszkaniowych?

Wyróżniamy małe i duże wspólnoty mieszkaniowe.

Małą wspólnotę stanowią współwłaściciele nieruchomości, w których znajduje się nie więcej niż 3 lokale mieszkalne. W małych wspólnotach czynności zwykłego zarządu podejmuje się za zgodą większości zainteresowanych, a czynności przekraczające te ramy wymagają już zgody wszystkich współwłaścicieli (jednomyślność). Przy braku jednomyślności każdemu właścicielowi przysługuje prawo wystąpienia o rozstrzygnięcie do sądu.

Dużą wspólnotę tworzą współwłaściciele nieruchomości, w których znajduje się więcej niż trzy lokale mieszkalne. Duże wspólnoty mieszkaniowe działają w sposób bardziej sformalizowany. Jednym z podstawowych obowiązków takiej wspólnoty jest powołanie zarządu. Wybrany przez współwłaścicieli zarząd reprezentuje wspólnotę na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy wspólnotą a właścicielami poszczególnych lokali. Duża wspólnota ma też obowiązek prowadzenia wyodrębnionych rozliczeń poprzez rachunek bankowy, opracowania rocznego planu gospodarczego oraz odbywania dorocznych zebrań. Jednym z podstawowych praw członka wspólnoty mieszkaniowej jest prawo głosownia w ważkich dla wspólnoty sprawach W dużej wspólnocie decyzje przekraczające zakres zwykłego zarządu(wynagrodzenia zarządu, przyjęcie rocznego planu gospodarczego, zmiana przeznaczenia lub dokonanie podziału nieruchomości wspólnej, albo udzielenie zgody przebudowę i wyodrębnienie nowych lokali) podejmowane są w drodze uchwały, która zapada większością głosów liczoną według udziałów.

Zarząd ze swojej działalności rozliczany jest przez współwłaścicieli w ramach corocznego zebrania. Przedmiotem tego zebrania powinny być w szczególności:

– uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu (wszystko to co będzie miało wpływ na wysokość opłat),

– ocena pracy zarządu lub zarządcy,

– sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie mu absolutorium.

Każdy z współwłaścicieli musi zostać poinformowany o terminie spotkania corocznego i sposobie jego przeprowadzenia oraz o porządku obrad. Zawiadomienie o corocznym spotkaniu musi być dostarczone w sposób prawidłowy – za potwierdzeniem odbioru.

Gdy już zostaliśmy prawidłowo zawiadomieni o corocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej warto uczestniczyć w tym zebraniu. Na zebraniach są omawiane ważne sprawy dotyczące naszej wspólnej nieruchomości i mające wpływ na nasze koszty związane z utrzymaniem tej nieruchomości. Decyzje są podejmowane w drodze uchwały, która może być podjęta:

– na zebraniu właścicieli,

– w trybie indywidualnego zbierania głosów przez zarząd,

– w trybie mieszanym (częściowo na zebraniu, częściowo w trybie indywidulanego zbierania głosów przez zarząd).

O tym, czy uchwała zostanie podjęta, decyduje głosowanie. Głosy liczone są w jeden z następujących sposobów:

– liczba m2 mieszkania należących do członka współnoty określa wielkość jego udziałów (suma udziałów wszystkich właścicieli mieszkań musi równać się 1)

– jeden właściciel 1 głos – dzieje się tak w sytuacji, gdy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela, bądź gdy obie ww. przesłanki są jednocześnie spełnione. Należy pamiętać, że w takiej sytuacji zmiana sposobu liczenia głosów jest możliwa tylko na żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Powtórzmy więc – należy uczestniczyć w zebraniach wspólnoty i brać udział w dyskusjach i głosowaniach uchwał, bo tylko w ten sposób możemy wpływać na wysokość kosztów ponoszonych w związku z zamieszkiwaniem w lokalu stanowiącym odrębną własność. Jeśli nie zgadzamy się z uchwałą, np. jesteśmy zdania, iż zaliczka na fundusz remontowy została uchwalona w zbyt dużej wysokości, możemy w trakcie zebrania wysunąć swoje argumenty, próbować przekonać innych właścicieli lokali przeciwko uchwale wnoszącej taką podwyżkę (przypomnijmy, za uchwałą musi być ponad 50% głosów).

Jeśli nasze argumenty nie znalazły zrozumienia i uchwała została podjęta, a my w dalszym ciągu jesteśmy przekonani o słuszności naszych poglądów, możemy uchwalę zaskarżyć do sądu okręgowego właściwego dla położenia wspólnoty mieszkaniowej, jednak nie później niż w ciągu sześciu tygodni od daty jej uchwalenia. Po tym terminie skutków uchwały nie można już „cofnąć”. Trzeba jednak mieć na uwadze, że aby zaskarżenie takie mogło przynieść skutek, musimy sądowi przedstawić i udokumentować niezbite fakty i przyczyny, dla których uważamy, że podwyżka opłat jest nieuzasadniona. Podstawą uchylenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej może być: niezgodność uchwały z przepisami prawa, niezgodność uchwały z umową właścicieli lokali, uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, uchwała w inny sposób narusza interesy członka wspólnoty mieszkaniowej.

Najlepszym sposobem współdecydowania o wysokości opłat jest aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty. Mamy prawo a wręcz obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Ustawa o własności lokali daje nam prawo do zapoznawania się z rachunkami wspólnoty praktycznie w dowolnej chwili, jednak trzeba wyraźnie podkreślić, że swoje zdanie możemy wyrażać jedynie na zebraniach, co ma na celu uniknięcie zamieszania w toku sprawowania zwykłego zarządu nieruchomością. Jeśli jednak okażemy się pomocni zarządowi, np. wyszukamy tańszego wykonawcę remontu, wyrazimy swoje zdanie co do sensowności podlewania trawników itp., to zapewne spotkamy się z życzliwym podejściem zarządu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Autor: Grażyna Dylewska

Czy można dziedziczyć lokatorskie prawo do lokalu?

Ojciec pani Alicji, pan Tadeusz, zmarł miesiąc temu. Ojciec nie pozostawił po sobie żadnego majątku, nie pozostawił też testamentu. Mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym lokatorskim. Pan Tadeusz przez ostatnie dwa lata nie utrzymywał żadnych kontaktów ze swoimi najbliższymi, tj. ani z panią Alicją, ani z jej siostrą Ewą a także z matką Iwoną, która wyprowadziła się od męża pół roku temu i zamieszkała z córką Alicją. Rodzice nie mieli rozwodu ani formalnej separacji. W przypadku rodziców pani Alicji spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego było ustanowione tylko na rzecz pana Tadeusza, ponieważ to on otrzymał “przydział” na mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego z panią Iwoną i tylko on był członkiem spółdzielni. Pani Alicja i jej siostra chciałyby, aby ich mama mogła ponownie zamieszkać w tym mieszkaniu. Czy jest to możliwe?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia przez członka ze spółdzielnią umowy, w formie pisemnej, w której spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu może przysługiwać wyłącznie jednej osobie. Wyjątkiem są osoby pozostające w związku małżeńskim, mogą one wówczas posiadać spółdzielcze prawo do jednego lokalu razem (jeżeli prawo to zostało ustanowione na rzecz małżonków, tj. w czasie trwania ich małżeństwa). Prawa tego (a co za tym idzie mieszkania spółdzielczego lokatorskiego) nie możemy podarować ani sprzedać, nie podlega ono również dziedziczeniu. Zasady nabywania prawa, a także jego przejęcia po śmierci uprawnionego (uprawnionych) lub jego wygaśnięcia reguluje ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych. 

Należy oddzielić sytuację, kiedy ktoś ubiega się o podpisanie umowy i otrzymanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu po śmierci dotychczasowego członka spółdzielni od sytuacji, kiedy spadkobiercy dziedziczą tylko wkład mieszkaniowy. To są dwie różne kwestie. 

W odróżnieniu od spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, które nie podlega dziedziczeniu, wkład mieszkaniowy, który został wniesiony przez zmarłego członka spółdzielni podczas podpisywania umowy ze spółdzielnią, podlega dziedziczeniu. 

Wkład mieszkaniowy jest to koszt budowy mieszkania pomniejszony o wysokość środków uzyskanych przez spółdzielnię ze środków publicznych lub kredytu. W przypadku kredytu osoba ubiegająca się o przydział spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest obowiązana uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jej lokal. Wysokość zwaloryzowanego wkładu mieszkaniowego określa spółdzielnia (stan na dzień śmierci spadkodawcy). Przyjmuje się, iż za podstawę wyceny wkładu mieszkaniowego należy uznać cenę rynkową lokalu. 

Jeżeli spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje obojgu małżonkom, to w przypadku śmierci jednego z nich, prawo do lokalu nie wygasa, lecz przypada drugiemu małżonkowi, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone uprawnienia spadkobierców do dziedziczenia wkładu mieszkaniowego, ale o tym dalej. 

Jeżeli następuje zgon członka spółdzielni (lub obojga uprawnionych małżonków), spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. Wygaśnięcie prawa następuje z chwilą ustania członkostwa (tj. z chwilą śmierci członka spółdzielni). 

Po śmierci członka spółdzielni prawo to może przejść na członków rodziny, czyli małżonka, dzieci i inne osoby bliskie, jednak aby zawrzeć umowę o ustanowienie tego prawa konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej (czyli pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego). 

Jeżeli deklarację złoży kilka uprawnionych osób, wtedy rozstrzyga sąd, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem. 

Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. Do momentu zawiadomienia spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty. 

Należy jednak pamiętać, że wkład mieszkaniowy dziedziczą najbliżsi (lub osoby powołane w testamencie), tak jak każdy inny majątek. Osoby, które nie przejmą prawa do lokalu, mogą ubiegać się o zapłatę należnej im części wkładu, ale mogą również się go zrzec na rzecz osoby, która chce pozostać w mieszkaniu. 

Jeśli pozostali spadkobiercy nie zrzekną się przysługujących im części wkładu mieszkaniowego na rzecz wybranej osoby, to ta osoba powinna uzupełnić wkład mieszkaniowy, tak aby spółdzielnia mogła wypłacić należne udziały pozostałym spadkobiercom. 

Pamiętać należy, że nieuregulowanie stanu prawnego do lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego po zmarłym (zmarłych) i zajmowanie lokalu mieszkalnego bez tytułu prawnego, może spowodować, że spółdzielnia zażąda opróżnienia i przekazania tego lokalu do swojej dyspozycji i wniesie pozew o eksmisję. 

Pani Iwona, aby uzyskać prawo do mieszkania po zmarłym mężu, powinna w ciągu roku od jego śmierci zgłosić spółdzielni gotowość do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Jednocześnie Pani Iwona i jej córki powinny wystąpić o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym. Córki mogą zrzec się, jak opisano wyżej, swoich części wkładu na rzecz matki.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Autor: Grażyna Dylewska

Termin na opuszczenie mieszkania po śmierci osoby bliskiej

Pani Ewa była żoną Pana Leszka przez 20 lat. Było to jej drugie małżeństwo. Nie mieli wspólnych dzieci, ale każde z nich miało dzieci z poprzednich związków. Pani Ewa nie ma dobrych kontaktów z córką Pana Leszka – Sylwią. Sylwia nie pogodziła się z rozstaniem rodziców i zawsze winiła za to Panią Ewę. Pięć lat temu małżonkowie wspólnie zdecydowali, że małe mieszkanie Pani Ewy sprzedadzą i za uzyskane pieniądze kupią działkę rekreacyjną, na którą będą mogli wyjeżdżać w lecie, a mieszkanie Pana Leszka zostanie zapisane jego córce w testamencie. Jak postanowili, tak zrobili. Zakupili działkę i wybudowali na niej mały domek letniskowy, w którym spędzali wszystkie ciepłe dni. Niespodziewanie zdarzył się wypadek. Pan Leszek robiąc wiosenne porządki na działce doznał rozległego zawału i zmarł. Po pogrzebie córka Pana Leszka nakazała Pani Ewie opuścić mieszkanie w terminie 3 dni. Pani Ewa jest zrozpaczona. Nie ma gdzie się podziać, nie jest w stanie zorganizować sobie miejsca do zamieszkania w tak krótkim czasie. Pani Ewa, pomimo że jest spadkobiercą po zmarłym mężu nie ma prawa do mieszkania, w którym mieszka, ponieważ przed pięcioma laty mąż przekazał je swojej córce umową dożywocia. 

Przed omówieniem sytuacji Pani Ewy warto zaznaczyć, że podobna sytuacja może spotkać inne osoby mieszkające ze spadkodawcą przed jego śmiercią. Spadkodawca może, podobnie jak w opisanym przypadku Pani Ewy, wyzbyć się swojego majątku i np. sporządzić umowę dożywocia z inną osobą (niekoniecznie z kręgu rodziny), może również wydziedziczyć najbliższych lub pominąć ich w testamencie. Jeżeli spadkodawca był właścicielem mieszkania, to może się okazać, że w przypadku jego śmierci zamieszkujące z nim do tej pory osoby bliskie, mogą stracić “dach nad głową”. W jeszcze gorszej sytuacji jest konkubent/konkubina, którzy nie dziedziczą ustawowo. Chyba, że spadkodawca zostawi testament. 

Aby uchronić wymienione wyżej osoby przed sytuacją, gdy z dnia na dzień muszą wyprowadzić się z mieszkania, ustawodawca wprowadził “termin ochronny”, który daje takim osobom czas na znalezienie nowego miejsca zamieszkania. 

Art. 923 § 1 kodeksu cywilnego stanowi: 

Małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.” 

Osoby bliskie spadkodawcy to nie tylko członkowie rodziny, to także każda inna osoba, z którą spadkodawcę łączyła na tyle silna więź, by można było mówić o bliskości. 

Chwila otwarcia spadku: spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. 

Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie: jest to np. ostatnia wola zmarłego zapisana w testamencie, aby osoby wspólnie z nim zamieszkujące opuściły mieszkanie tuż po jego śmierci. 

Śmierć spadkodawcy zazwyczaj w znaczący sposób wpływa na sytuację majątkową i życiową osób jemu najbliższych. Osoby te mogą się znaleźć na skutek tego zdarzenia w niedostatku. Artykuł 923 kodeksu cywilnego jest jednym z przepisów, który ma zagwarantować utrzymanie przez osoby najbliższe spadkodawcy dotychczasowego statusu, choćby jedynie w przejściowym okresie, który następuje bezpośrednio po jego śmierci. Zapewnia on osobom bliskim spadkodawcy czas na dostosowanie się do zmienionych warunków życiowych.

Przyjęte rozwiązanie zmierza do zabezpieczenia tych osób przed związaną ze śmiercią spadkodawcy natychmiastową utratą możliwości zamieszkiwania w dotychczasowym mieszkaniu i związanego z tym, niezbędnego do codziennego życia, korzystania z podstawowych urządzeń gospodarstwa domowego. 

Należy również wspomnieć, że aby móc skorzystać z uprawnienia opisanego w art. 923 §1 kodeksu cywilnego, trzeba spełnić jeszcze jeden warunek – zamieszkiwanie musi mieć charakter trwały. Tymczasowe czy okresowe udostępnienie lokalu osobom bliskim nie wystarczy. 

Prawo do korzystania z mieszkania przysługuje wspomnianym osobom niezależnie od tego, czy są spadkobiercami czy nie. Nie wyłączają go więc sytuacje związane z pozbawieniem prawa do spadku – np. odrzucenie spadku, stwierdzenie niegodności dziedziczenia czy wydziedziczenie. 

Pani Ewa będąc żoną Pana Leszka i mieszkając z nim w jego mieszkaniu przez 20 lat spełniła wszystkie warunki, aby móc mieszkać tam jeszcze przez trzy miesiące. Pani Sylwia nie może nakazać Pani Ewie opuszczenia mieszkania w terminie trzech dni. Pani Ewa ma czas na dostosowanie się do zmienionych warunków życiowych i do znalezienia nowego „dachu nad głową”. Pani Ewa musi jednak pamiętać, że prawo do trzymiesięcznego zamieszkiwania po śmierci bliskiej osoby jest terminem nieprzekraczalnym i termin ten nie podlega przedłużeniu. Warto również wiedzieć, że Pani Ewa ma prawo do zachowku po zmarłym mężu, ale o tym w innym artykule.

Podstawa prawna: Kodeks cywilny

Autor: Grażyna Dylewska

Upadłość konsumencka. Jak ustalić wierzycieli?

Pan Rafał ma 38 lat. Mieszka w wynajętym mieszkaniu wraz z partnerką i jej synem. Narzeczona pana Rafała spodziewa się dziecka, dlatego wspólnie podjęli decyzję o podjęciu działań zmierzających do oddłużenia pana Rafała. Pan Rafał w przeszłości wziął wiele pożyczek w bankach i parabankach ponieważ chciał rozwinąć swoją firmę „Pogotowie zamkowe”. Z uzyskanych pieniędzy kupił niezbędny sprzęt, urządzenia i samochód. Przez pierwsze miesiące firma dobrze prosperowała. Pan Rafał zaciągnął kolejne pożyczki przeznaczając je na wynajem pomieszczenia i dostosowanie go do potrzeb prowadzonej działalności. Niestety, panu Rafałowi nie udało się długo utrzymać na rynku, gdyż w pobliżu otworzyła się konkurencyjna firma oferująca niższe ceny. Pan Rafał początkowo nie poddawał się i dobierał kolejne pożyczki w celu spłaty wcześniej zaciągniętych. Kiedy jednak suma rat przekroczyła dochody pana Rafała, a jemu zaczęło brakować pieniędzy nawet na opłacenie czynszu, w 2015 roku postanowił zamknąć działalność gospodarczą i poszukać pracy, dzięki której mógłby spłacić swoje długi. Udało mu się znaleźć pracę jedynie na umowę zlecenie. Po dwóch miesiącach okazało się, że całe wynagrodzenie za pracę zajął komornik sądowy na poczet zobowiązań finansowych pana Rafała. Pan Rafał zrezygnował z pracy. Kolejne prace podejmował już bez umów, „na czarno”, z obawy, iż sytuacja się powtórzy. Pan Rafał w poszukiwaniu pracy często zmieniał miejsca zamieszkania. W 2019 r. przeprowadził się do Warszawy. Pracuje nadal “na czarno” i układa sobie życie z partnerką. Za 5 miesięcy urodzi mu się dziecko. Pan Rafał chce wyprostować swoje życie i zacząć normalnie funkcjonować, podjąć pracę legalnie, na umowę. Postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym z punktów do wypełnienia we wniosku jest sporządzenie listy wierzycieli wraz z podaniem aktualnego stanu zadłużenia. Pan Rafał ma z tym duży problem, ponieważ z powodu częstych przeprowadzek zagubił większość dokumentów, część korespondencji nie docierała do niego z powodu częstej zmiany adresu. Pan Rafał poprosił o pomoc w ustaleniu swoich wierzycieli. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być sporządzony z należytą starannością.  Bardzo ważne jest, aby we wniosku wskazać wszystkich wierzycieli. Skróci to pracę syndyka. W sytuacji, w której nie mamy kompletu dokumentów, na podstawie którego można zidentyfikować wszystkich wierzycieli (np. umowa pożyczki/kredytu, przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty), możemy podjąć działania zmierzające do ustalenia poszczególnych wierzycieli. 

Uzyskanie raportów z BIK oraz innych baz danych o osobach zadłużonych

Na początek pan Rafał wystąpi o uzyskanie raportów z Biura Informacji Kredytowej oraz innych baz danych o osobach zadłużonych.

Na polskim rynku funkcjonują firmy zajmujące się prowadzeniem rejestrów osób zadłużonych, które zostały do nich wpisane na wniosek wierzyciela. Dzięki pobranym z tych rejestrów raportom możemy się więc dowiedzieć nie tylko czy jakaś instytucja finansowa lub inny podmiot jest naszym  wierzycielem, ale także ile wynosi nasz dług. 

Warto wystąpić o raport z:

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

Możemy uzyskać darmowy (raz na 6 miesięcy) raport podstawowy zawierający podsumowanie historii kredytowej z podziałem czy odnotowano zaległości w spłacie pożyczek/kredytów czy nie, informację o upadłości konsumenckiej oraz informacje przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych. Raport płatny zawiera dodatkowo szczegółową historię spłat rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań tj. faktur za prąd czy telefon, wskaźnik sytuacji płatniczej oraz ocenę punktową BIK. Wnioski można kierować na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A w Warszawie bądź na adres e-mail: kontakt@bik.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 348 44 44 

Siedziba BIK znajduje się przy ul. Postępu 17A w Warszawie  – z powodu pandemii jest zamknięta do odwołania

 • BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej)

Z siedzibą przy ul. Postępu 17A w Warszawie  –  z powodu pandemii punkt jest zamknięty do odwołania. Wnioski można kierować na adres e-mail: info@big.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 486 56 56

 • ERIF BIG

Z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 100 w Warszawie. Wnioski można kierować na adres e-mail: biuro@erif.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 594 25 30

 • KRD BIG

Z siedzibą przy ul. Danuty Siedzikówny 12 we Wrocławiu. Wnioski można kierować na adres e-mail: konsument@krd.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 71 747 43 95.

Wysłanie zapytania do firmy windykacyjnej

W naszym kraju działa wiele firm windykacyjnych skupujących zobowiązania dłużników lub prowadzących windykację w oparciu o udzielone przez wierzyciela pełnomocnictwo. Kolejnym sposobem na zidentyfikowanie wierzyciela jest możliwość zwrócenia się na piśmie do tych firm z prośbą o udzielenie informacji. Należy skierować pytanie czy są w posiadaniu jakiejkolwiek dotyczącej nas wierzytelności. Dobrze jest także poprosić o ewentualne kopie dokumentów potwierdzających daną wierzytelność, nie należy również zapomnieć o podaniu swojego numeru PESEL. Najbardziej znane firmy windykacyjne, to:

 • KRUK S.A. 

Punkt obsługi klienta mieści się we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1600. Zapytania można kierować na adres e-mail: info@kruksa.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 71 8888 000

 • INTRUM Justitia Sp. z o.o.

Punkt obsługi klienta mieści się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48. Zapytania można kierować na adres e-mail: kontakt@intrum.pl/ lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 57 66 503. Strona www:  https://www.intrum.pl/osoba-zadluzona/kontakt/

 • Ultimo S.A.

Adres do korespondencji: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. Zapytania można kierować pod adres e-mail: obsluga_klienta@ultimo.pl lub przez infolinie pod numerem telefonu: 800 804 904

 • Kredyt Inkaso

Adres do korespondencji: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Zapytania można kierować za pomocą wiadomości e-mail pod adres: kontakt@kredytinkaso.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 22 333 44 lub śląc sms (w treści „rozmowa” pod numer: 698 888 785

 • PRA Group Polska sp. z o.o.

Adres do korespondencji: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Zapytania można kierować na adres e-mail: kontakt@pragroup.pl lub przez infolinie pod numerem telefonu: 22 276 66 88.

Pismo do komornika sądowego

Wobec wielu osób zadłużonych jest już wszczęte postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji komornik będzie najlepszym źródłem informacji na temat naszych długów. 

 • Gdy znamy nazwisko komornika sądowego i adres jego kancelarii

Możemy napisać pismo z prośbą o podanie listy naszych wierzycieli i aktualnego stanu zadłużenia (komornik jest zobowiązany udzielić nam takich informacji, zgodnie z art. 763 Kodeksu postępowania cywilnego). W takim piśmie oczywiście podajemy komornikowi nasze dane osobowe i nr PESEL.

 • Gdy nie wiemy, który komornik prowadzi egzekucję 

W takim przypadku wyszukujemy w Internecie komorników sądowych, którzy są właściwi ze względu na wszystkie nasze miejsca zamieszkania. Ustalamy numery telefonów i adresy. Możemy próbować kontaktować się telefonicznie i zapytać, czy była w stosunku do nas prowadzona egzekucja komornicza. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie kopii postanowień w naszej sprawie.

Zwrócenie się do pracodawcy
 • Gdy pracujemy i była, bądź jest nadal, prowadzona egzekucja komornicza

Od pracodawcy możemy dowiedzieć się, czy była, bądź jest, w stosunku do naszej osoby prowadzona egzekucja komornicza. Pracodawca udzieli nam odpowiedzi, który komornik prowadzi egzekucję lub przekaże kopię dokumentów, tj. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Możemy także zgłosić się do byłego pracodawcy o wydanie dokumentów na podstawie, których w przeszłości była prowadzona egzekucja z naszego wynagrodzenia.   

Zwrócenie się o pomoc do ZUS i Urzędu Skarbowego

Z prośbą o udzielenie informacji, czy w stosunku do naszej osoby była prowadzona egzekucja, możemy również wystąpić do ZUS lub US. Po uzyskaniu informacji, który komornik prowadzi lub prowadził egzekucję, zgłaszamy się bezpośrednio do niego.

Zwrócenie się do banku lub pożyczkodawcy

Jeżeli pamiętamy w jakim banku lub parabanku zaciągnęliśmy pożyczkę, ale nie posiadamy dokumentów potwierdzających ten fakt, możemy napisać pismo do banku/parabanku o udzielenie informacji, czy zalegamy ze spłata zaciągniętego zobowiązania. W odpowiedzi bank/parabank napisze, czy zobowiązanie jest wymagalne, czy np. nie zostało sprzedane (cesja wierzytelności). Dzięki tym informacjom ustalimy aktualnego wierzyciela.

UWAGA: proszę również pamiętać, że naszym wierzycielem nie jest jedynie bank czy parabank, który pożyczył nam pieniądze. Wierzycielem jest również pożyczkodawca, który udzielił nam pożyczki na zakup sprzętu RTV AGD (tzw. zakupy na raty), a rat nie spłaciliśmy do końca. Wierzycielem jest również osoba prywatna, od której pożyczyliśmy pieniądze, a nie mieliśmy z czego oddać, osoba od której wynajęliśmy pokój/mieszkania, a nie rozliczyliśmy się za czynsz przed opuszczeniem lokalu. Nasze wierzytelności to również nie zapłacone mandaty np. za jazdę bez ważnego biletu.

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy będzie można sprawdzić historię swoich zadłużeń w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ma powstać nowy rejestr dłużników tzw. baza informacji o osobach zadłużonych, która w przeciwieństwie do innych istniejących do tej pory baz ma być w dużym zakresie jawna, a dostęp do niej ma być darmowy. Do tej bazy będą trafiać m.in. osoby fizyczne, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, a także osoby fizyczne, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe. 

Prace nad tworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych już trwają. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że rejestr ma zacząć działać już od lipca 2021 roku. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Autor: Grażyna Dylewska