Aktualności

Prawo do świadczeń chorobowych na kwarantannie

Prawo do świadczeń chorobowych pracownikowi skierowanemu na kwarantannę przysługuje od pierwszego dnia pobytu w izolacji. Prawo do świadczeń chorobowych przysługuje także pracownikom powracającym z zagranicy, objętym przymusową kwarantanną od następnego dnia po powrocie do kraju. Ich prawa zostały uregulowane w nowo wydanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r.  poz. 491). Wypłata świadczeń chorobowych pracownikom objętym kwarantanną odbywa się na zasadach ogólnie obowiązujących, a więc za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy – a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – za pierwsze 14 dni – pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe finansowane z własnych środków (nie dotyczy zleceniobiorców), natomiast od odpowiednio 34/15 dnia choroby przysługuje zasiłek z ZUS.