Aktualności

Obowiązek zgłoszenia nabycia spadku

Wtorek, 5 maja 2020 roku

Spadkobierca ma obowiązek zgłoszenia nabycia spadku w Urzędzie Skarbowym w terminie  6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub od dnia, w którym nastąpiło notarialne poświadczenie dziedziczenia

Obowiązki podatkowe związane z dziedziczeniem uzależnione są od tego, kto nabywa spadek. Najbliższa rodzina (małżonek, dzieci) zwolniona jest z obciążeń fiskalnych, o ile zawiadomi Urząd Skarbowy o nabyciu spadku na urzędowym formularzu (SD-Z2).

Spadkobiercy, którzy zamiast sądowego stwierdzenia nabycia spadku wybierają notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, często są przekonani, że nie muszą już samodzielnie załatwiać w urzędzie skarbowym formalności związanych z rozliczeniem podatku od spadku. Nic bardziej błędnego. Notariusz nie pełni w tym przypadku funkcji płatnika podatku od spadku, o czym podatnicy łatwo zapominają. 

Jeśli dowiesz się, że został Ci przekazany spadek lub darowizna już po upływie 6 miesięcy – wyjątkowo możesz skorzystać ze zwolnienia z podatku. Złóż wtedy formularz do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowiesz. Razem z formularzem dostarcz dokument, który potwierdzi, kiedy została ci przekazana informacja o spadku lub darowiźnie. Na przykład: umarł twój ojciec i dostajesz po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez ciebie złożony terminowo. Rok później dostajesz list polecony, w którym bank informuje cię, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał ci bank miesiąc po śmierci ojca. Składasz więc dodatkowy formularz SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do ciebie informacja z banku.

Jeśli nie złożysz formularza w tym czasie (spóźnisz się choćby jeden dzień) – zapłacisz podatek. Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego okaże się, że otrzymałeś spadek – zapłacisz podatek w wysokości 20% wartości tego majątku.