Jak uzyskać pomoc mieszkaniową w Warszawie po 1 lipca 2021 roku?

Pani Marta, lat 40, samodzielnie wychowuje dwójkę nastoletnich dzieci (syn lat 14, córka lat 12). Mieszkają w Warszawie w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym, które należy do matki pani Marty.  Mieszkanie składa się z dwóch pokoi o łącznej powierzchni  ok. 45 m2. Pani Marta razem z dziećmi zajmują jeden pokój o powierzchni 15m2, mama drugi. Pani Marta … More Jak uzyskać pomoc mieszkaniową w Warszawie po 1 lipca 2021 roku?

Dodatek mieszkaniowy. Zmiany od 1 lipca 2021 roku

Pani Zofia jest mężatką. Ma 12-letnią córkę. Wraz z rodziną mieszka w spółdzielczym mieszkaniu własnościowym o powierzchni 44,5 m2. Pani Zofia dodatkowo jest właścicielką małego mieszkania o powierzchni 32 m2, w którym obecnie mieszka jej matka. Mama pani Zofii ma bardzo niską emeryturę, dlatego też to pani Zofia ponosi koszty utrzymania także tego drugiego mieszkania. … More Dodatek mieszkaniowy. Zmiany od 1 lipca 2021 roku

Mediacja w sporze o zachowek

Spadkodawca pozostawił mieszkanie młodszemu synowi, Panu Janowi, z którym mieszkał aż do śmierci. Starszego syna, Pana Tadeusza pominął w testamencie notarialnym. Relacje między braćmi zawsze były bardzo trudne, praktycznie nie utrzymywali ze sobą kontaktów. Pan Tadeusz nie interesował się stanem zdrowia ojca, nie pomagał bratu w opiece nad ojcem ani nie wspomagał finansowo żadnych wydatków … More Mediacja w sporze o zachowek

Niespodziewane pieniądze z dodatku solidarnościowego

W styczniu 2020 roku, Pan Jan (lat 28) podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony z wynagrodzeniem za pracę wyższym od obowiązującej w 2020 roku płacy minimalnej.  Niestety, na początku czerwca tego roku Pan Jan otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z powodu problemów ekonomicznych pracodawcy. Ponadto Pan Jan  nie jest objęty ochroną tarczy antykryzysowej i … More Niespodziewane pieniądze z dodatku solidarnościowego

Epidemia a zwolnienie z pracy

Pani Zofia, lat 45, pracowała ponad trzy lata w firmie usługowo – handlowej, na podstawie  umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Na początku kwietnia b.r. otrzymała wypowiedzenie  umowy o pracę z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia wraz ze zwolnieniem ze świadczenia pracy do końca maja b.r. Jako przyczynę wypowiedzenia pracodawca wskazał redukcję etatów, wynikającą z … More Epidemia a zwolnienie z pracy