Aktualności

Wtorek, 14 lipca 2020 roku

Rola mediatora

Rolą mediatora jest pomoc w wypracowaniu kompromisu.

Mediator:

  • NIE rozstrzyga konfliktu
  • NIE narzuca rozwiązań
  • NIE ingeruje w spór

Nie należy się bać mediatora!

Mediacje prowadzone drogą zdalną

Ministerstwo Sprawiedliwości szacuje, że z powodu COVID-19 będzie coraz więcej mediacji sądowych.

Czy ugoda wypracowana w czasie mediacji prowadzonych drogą zdalną ma mniejszą wartość i znaczenie?

Oczywiście, że nie!

Różne bywają powody, dla których uczestnicy mediacji nie mogą spotkać się osobiście przy stole mediacyjnym. Ostatnio główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest COVID-19. Wtedy wspólna praca odbywa się np. za pomocą komunikatorów umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

Wypracowana w taki sposób ugoda ma dokładnie takie samo znaczenie, jak ta będąca wynikiem osobiście prowadzonych rozmów. Jest satysfakcjonującym przez strony sposobem rozwiązania ich trudnej sytuacji, czyli konstruktywnym sposobem na konflikt. Może być zawierana w ramach mediacji sądowych, jak i pozasądowych. Po zatwierdzeniu przez Sąd nabiera mocy wyroku.

Na poprzedniej stronie zamieszczamy filmik o mediacji i rozwiązywaniu sporów.