Aktualności

Poniedziałek, 27 września 2021 roku

Jakie kroki musi podjąć osoba niepełnosprawna, żeby mogła zostać kierowcą swojego samochodu?

Pojazd i możliwość poruszania się nim w ruchu ulicznym, może być wielkim ułatwieniem w życiu osoby niepełnosprawnej. Jeśli osoba z niepełnosprawnością rozważa zrobienie prawa jazdy i zakup samochodu, warto zasięgnąć przedtem informacji, czy przy ograniczeniach, związanych z niepełnosprawnością jest to w ogóle możliwe. 

Najpierw trzeba zrobić badania lekarskie – lekarz medycyny pracy ocenia stan zdrowia i wypisuje zaświadczenie z odpowiednimi co do schorzenia kodami ograniczeń. 

Następnym krokiem powinno być udanie się do odpowiedniej szkoły nauki jazdy, gdzie instruktor oceni, czy jest możliwość rozpoczęcia kursu – pomoże mu w tym kod wpisany przez lekarza w zaświadczeniu o stanie zdrowia.

Po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego wraz z odpowiednimi kodami ograniczeń należy udać się do urzędu miasta lub starostwa powiatowego do Wydziału Komunikacji, gdzie po wypełnieniu i złożeniu wniosku zostaje założony profil kierowcy (PKK).Nadany numerem PKK należy złożyć w szkole nauki jazdy.

O prawo jazdy mogą się starać osoby, które mają sprawne co najmniej dwie kończyny, w tym jedną z nich musi być ręka. Niektóre choroby zakłócające pracę mózgu mogą uniemożliwić zdobycie prawa jazdy.

Warto dowiedzieć się o dofinansowanie kursu na prawo jazdy dla osób niepełnosprawnych w PFRON.

Trzeba niekiedy dostosować pojazd do prowadzenia, jeśli niepełnosprawność uniemożliwia korzystanie z niego przy pewnych dysfunkcjach ruchowych. Koszt takiego zabiegu waha się w granicach 300 -12.000 zł w zależności od rodzaju schorzenia.

Także w tym przypadku można ubiegać się o zwrot kosztów dostosowania samochodu w ramach różnych programów np. programu PFRON „Aktywny samorząd” lub ze środków organizacji pozarządowych.

Warto nadmienić, że osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu, nie ponoszą opłaty za praktyczną część egzaminu na prawo jazdy kategorii B, w sytuacji gdy egzamin odbywa się ich pojazdem przystosowanym do rodzaju schorzenia.