Aktualności

Piątek, 4 grudnia 2020 roku

Nowa ustawa antyprzemocowa. Domowego kata będzie będzie można natychmiast izolować

Agresor stosujący przemoc domową, będzie mógł być natychmiast izolowany od swoich ofiar. 1 grudnia br. weszła w życie ustawa antyprzemocowa. Dzięki zmianom w ustawie o policji mundurowi zyskują możliwość niemal natychmiastowego izolowania sprawcy znęcania się fizycznego bądź psychicznego nad domownikami. Agresor będzie mógł dostać od razu, w czasie interwencji nakaz opuszczenia domu, czy mieszkania, a także – jak to wskazano w znowelizowanych przepisach – jego okolicy.

Nowe rozwiązania prawne sprawią, że pomoc dla osób dotkniętych przemocą dotrze natychmiast, a nie po tygodniach czy miesiącach. Ustawa antyprzemocowa pozwoli uniknąć sytuacji, w których ofiary przemocy są zmuszone do życia pod jednym dachem z prześladowcą lub muszą szukać schronienia poza własnym domem.

Skuteczne egzekwowanie sankcji

Nakaz opuszczenia mieszkania wobec sprawcy przemocy będzie egzekwowany – łącznie z możliwością użycia środków przymusu – bez względu na ewentualne twierdzenie winnego, że nie ma dokąd się wyprowadzić. Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych.

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie też zobowiązana do regularnego sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do tych sankcji. Jeśli złamie zakaz, policja będzie mogła zastosować środki przymusu, by wyegzekwować nałożone zobowiązanie. Poza tym sprawca przemocy narazi się na zastosowanie aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Te same zasady dotyczą egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Szybkie postępowania

Dodatkowo w określonych przez ustawę sprawach pisma procesowe będą mogły być doręczane nie tylko przez pocztę, ale również za pośrednictwem policji. Będzie ona też zobowiązana do udzielania sądowi wszelkiej pomocy niezbędnej do szybkiego zakończenia sprawy, np. przy ustaleniu adresu świadka. W pewnych przypadkach sąd będzie mieć trzy dni na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast całą sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Poza tym osoby domagające się zastosowania takich środków wobec sprawcy przemocy będą zwolnione z kosztów sądowych. Ofiary będą też mogły uzyskać pomoc psychologiczną lub wsparcie i leczenie w zakresie uzależnień, które są główną przyczyną przemocy domowej.