Aktualności

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 roku

Orzekanie o winie w przypadku separacji

W przypadku rozwodu może być orzekana wina, oprócz tego ustalane są kwestie majątkowe oraz oczywiście opieka nad dziećmi rozwodzącej się pary. A jak wygląda to, gdy chodzi o separację? Jeżeli oboje małżonkowie zgodnie domagają się separacji, wina nie jest orzekana. Natomiast w przypadku, gdy o separację występuje jeden małżonek, sąd zobowiązany jest orzec winę. Tak samo, jak w przypadku rozprawy rozwodowej, trzeba ustalić, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, jak również określić udział małżonków w kosztach ich utrzymania, zasady kontaktów z dziećmi itd.

Kiedy sąd może odmówić separacji?

Podobnie jak w przypadku rozwodu, nie zawsze sąd orzeknie separację. Ma uprawnienie odmówić. Kiedy? Jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego można uznać np. orzeczenie separacji w sytuacji, w której jeden z małżonków z powodu choroby potrzebuje stałej pieczy i pomocy. W tej kategorii mieści się również sytuacja, w której wskutek orzeczenia separacji miałoby ucierpieć dobro wspólnych pełnoletnich dzieci, ale kalekich, czy dobro dziecka poczętego.