Aktualności

Poniedziałek, 7 luty 2022 roku

Przedłużenie ważności bonu turystycznego

W dniu 5.01.2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, która wydłuża termin na realizację płatności za pomocą bonów turystycznych. Według poprzednich przepisów ostateczny termin na wykorzystanie tego świadczenia miał upłynąć w dniu 31 marca 2022 roku. Zgodnie z nowelizacją ważność bonów została przedłużona o 6 miesięcy, co oznacza że płatności będzie można dokonywać przez cały okres przyszłych wakacji, aż do 30 września 2022 roku. 

Poniżej przypominamy najważniejsze informacje o polskim bonie:

  • Wysokość świadczenia: 500 zł jednorazowego wsparcia dla każdego dziecka na które zostało przyznane świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy. W przypadku dzieci niepełnosprawnych oprócz podstawowego świadczenia przysługuje również dodatkowy bon w wysokości 500 zł. Jeżeli w związku z opieką naprzemienną świadczenie wychowawcze pobierane jest przez obojga rodziców, wówczas bon przyznany zostanie również obojgu uprawnionym w kwocie po 250 zł.
  • Komu przysługuje: świadczenie przysługuje osobom, które miały przyznane prawo do świadczenia wychowawczego lub dodatku wychowawczego w okresie pomiędzy 18.07.2020 a 31.12.2021 roku.  
  • Przeznaczenie: przy użyciu bonu można opłacać usługi hotelarskie oraz imprezy turystyczne realizowane na rzecz dziecka, na które zostało przyznane świadczenie.
  • Forma: świadczenie nie jest wypłacane w formie pieniężnej, jest to elektroniczny dokument w postaci unikalnego 16-cyfrowego numeru. 
  • Jak uzyskać: świadczenie jest aktywowane na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (https://www.zus.pl/pue). Po zalogowaniu się na swój profil wybierz zakładkę „Ogólny”, a następnie „Polski Bon Turystyczny”. W tym miejscu uzupełnij/potwierdź pola dotyczące adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego. Po dokonaniu tych czynności bon zostanie aktywowany.
  • Jak uzyskać dodatkowy bon w przypadku dzieci niepełnosprawnych: na Platformie Usług Elektronicznych ZUS w zakładce „Polski Bon Turystyczny” należy wybrać pole „Wniosek o dodatkowe świadczenie„ i tam złożyć oświadczenie osoby uprawnionej o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem oraz dołączyć kopię elektroniczną tego orzeczenia. 
  • Gdzie można wykorzystać świadczenie: Za pomocą bonu można płacić za usługi świadczone na terenie Polski przez podmioty, które przystąpiły do projektu Polskiego Bonu Turystycznego. Wykaz podmiotów jest dostępny na stronach internetowych Polskiej Organizacji Turystycznej (POT): http://www.bonturystyczny.gov.pl, http://www.pot.gov.pl oraz http://www.polska.travel.
  • W jaki sposób płacić bonem: w momencie aktywacji bonu otrzymasz e-mailem kod obsługi płatności. Aby zapłacić za usługi np. nocleg w hotelu należy wskazać recepcjoniście kod obsługi płatności. Po jego podaniu, otrzymasz sms-em wiadomość z kolejnym kodem, który należy podać aby zatwierdzić płatność. Za pomocą bonu można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania wysokości przysługującego świadczenia. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o Polskim Bonie Turystycznym, Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw