Aktualności

Poniedziałek, 10 maja 2021 roku

Fundacja Habitat for Humanity Poland prowadzi następujące programy:

Społeczna Agencja Najmu (SAN) – program umożliwiający osobom z problemami mieszkaniowymi na wynajęcie mieszkania w cenie niższej, niż rynkowa;
„Remonty i Budowy” (Warszawa i Gliwice) – pomoc dla niezamożnych rodzin przy budowie
i remoncie lokali mieszkaniowych – przy wsparciu darczyńców i wolontariuszy;
Kooperatywy mieszkaniowe – projekt nastawiony na budowę domów i mieszkań przez osoby poszukujące dachu nad głową dla siebie i swojej rodziny;
Rzecznictwo– skierowane na poprawę efektywności polityki mieszkaniowej w Polsce;
Centrum Mieszkań Treningowych – „Trampolina” dla wychowanków Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów (projekt realizowany w latach: 2014-2016) oraz zakończony w grudniu 2020 r. projekt na rzecz osób i rodzin zagrożonych bezdomnością;
Remonty pustostanów – projekt związany z przeciwdziałaniem bezdomności; połączenie sił biznesu, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych (3-letni -od 2020 r.);
Adaptacja lokalu biurowego na mieszkania interwencyjne dla kobiet i dzieci, które doświadczyły przemocy (dla podopiecznych Centrum Praw Kobiet);
Sklep ReStore – działający przy ul. Łojewskiej 12 w Warszawie sklep non-profit z meblami
i artykułami wyposażenia wnętrz w niskich cenach (biuro@restore.org.pl);
Wolontariat – program oferujący pracę wolontaryjną przy konkretnych projektach; pozyskiwanie wolontariuszy dzięki darczyńcom.

Szczegółowe informacje o działaniach Fundacji dostępne są na stronie: https://habitat.pl/

Fundacja Habitat for Humanity Poland – 00-542 Warszawa, ul. Mokotowska 55;
tel.  22 642 57 42.  Kontakt: od poniedziałku do piątku, w godzinach: 10.00-18.00.

Projekt ustawy o SAN znajduje się w Sejmie:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/dok?OpenAgent&9-020-463-2021 
Strona Sejmu z przebiegiem prac legislacyjnych: 
http://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-0610-25-21