Aktualności

Środa, 3 czerwca 2020 roku

Pracodawcy szykują się do zwolnień

Skutki zatrzymania gospodarki jeszcze nie w pełni znalazły swe odzwierciedlenie w statystykach rynku pracy. Mając na uwadze, iż rynek pracy reaguje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do zmian aktywności całej gospodarki, pandemia na rynku pracy dopiero się zaczyna.

Eksperci rynku pracy uważają, iż skala zwolnień będzie duża, obecnie nikt nie wie, jak duża. Jednocześnie zwrócili uwagę, iż po raz pierwszy od 2013 roku wzrosła liczba zwolnień pracowników z powodów leżących po stronie pracodawcy. Wielu pracowników znajduje się obecnie w okresie wypowiedzenia lub przed otrzymaniem wypowiedzenia.

Dużo się dzieje na rynku pracy; docierają sygnały o pracownikach zwalnianych SMS-em. Zdarza się, iż pracodawca najpierw wysyła SMS, a potem – pod tygodniu lub dwóch –wypowiedzenie w formie papierowej. Trzeba wiedzieć, że wypowiedzenie takie, choć niezgodne z prawem, jest skuteczne, gdy pracownik nie odwoła się do sądu pracy w ciągu 21 dni od daty otrzymania takiej wiadomości.

Zdaniem ekspertów, należy się spodziewać lawiny spraw, jakie będą składały do sądów osoby zwolnione w trakcie epidemii, ale także te, którym zmieniono warunki pracy czy obniżono płacę. 

Już wkrótce sądy pracy mogą mieć problem, gdy do spraw, które dotąd nie zostały rozpoznane, będą dochodziły nowe, i to w liczbie znacznie większej, niż do tej pory. 

W większych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, na wyznaczenie rozprawy czekało się średnio 6 miesięcy. Pomimo, iż od wybuchu epidemii w sądach pracy sprawy są rejestrowane na bieżąco, to jednak rosną zaległości a wyznaczane nowe terminy rozpraw są coraz odleglejsze. 

Pierwsze sprawy z okresu epidemii już trafiają do sądów pracy. Przykładowo, z przekazanych przez Sekcję Prasową Sądu Okręgowego w Warszawie danych wynika, iż w samym tylko kwietniu 2020 roku, do Wydziałów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w trzech Sądach Rejonowych, a mianowicie, dla m.st. Warszawy, Warszawy Śródmieście i Warszawy Żoliborza, wpłynęły 123 sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę. Podczas, gdy do tych sądów, w całym 2019 roku,  wpłynęło ogółem 715 spraw dotyczących wypowiedzeń umów o pracę , co średnio  stanowiło ok. 60 spraw w miesiącu.

Opracowanie własne na podstawie:

Ewidencja spraw z zakresu prawa pracy – MS-S11/12r Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych za 2019 roku dla SR dla m.st. Warszawy, SR dla Warszawy Śródmieście SR dla Warszawy Żoliborza