Nasi doradcy

Anna Pieślak

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji. Posiada dyplom MBA. Ma blisko 40-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania, organizacji i administracji w różnych branżach i w różnych podmiotach prawnych rynku kapitałowego.

Pomoc innym zawsze była jej pasją. Po przejściu na emeryturę podjęła się pracy jako wolontariuszka w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu otrzymała Zaświadczenie Doradcy Obywatelskiego i od tego momentu udziela porad zawodowo. Praca ta daje jej dużo satysfakcji.

Kontakt do doradcy:

Maciej Popiołek

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Studiował Resocjalizację i Profilaktykę Społeczną na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej pracy zawodowej specjalizował się m.in. w tematyce ochrony danych osobowych pracując w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Chęć pomocy innym realizował poprzez wolontariat, a następnie pracę w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, jak również w Biurze Porad Obywatelskich. Po uzyskaniu uprawnień doradcy obywatelskiego, świadczy poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców warszawskich dzielnic Mokotowa oraz Rembertowa.

Kontakt do doradcy:

Anna Masny-Żelazowska

Politolog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Doradca Biura Porad Obywatelskich z ponad 20-letnim doświadczeniem. Trenerka Związku Biur Porad Obywatelskich. Edukatorka finansowa. Obecnie udziela porad także w punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Białołęce.

Kontakt do doradcy:

Agnieszka Pożarowska

Ukończyła Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych. Ma 42 lata.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w banku oraz w firmie ubezpieczeniowej, jednak dopiero praca w wolontariacie na rzecz osób starszych oraz zatrudnienie w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie pozwoliło jej na realizację projektów zgodnych z jej zainteresowaniami. Została certyfikowanym Doradcą Obywatelskim i świadczy poradnictwo dla Mieszkańców Śródmieścia. Nie ogranicza się jednak do tej dzielnicy i zaprasza wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia.

Kontakt do doradcy:

Małgorzata Dąbrowska

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Lubi nieść pomoc innym ludziom i rozwiązywać ich problemy. Po ukończeniu certyfikowanego kursu z zakresu poradnictwa obywatelskiego, rozpoczęła wolontariat w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie. Następnie, po miesiącach nabywania doświadczenia i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu, rozpoczęła udzielanie porad w punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego.

Kontakt do doradcy:

Anna Thieme

Jest absolwentką politologii i nauk społecznych. Ukończyła także doradztwo zawodowe oraz Helsińską Szkołę Praw Człowieka. Od 19 lat pracuje w organizacjach pozarządowych zajmujących się m.in. osobami z niepełnosprawnościami, kobietami oraz osobami bezrobotnymi. Od stycznia 2019 roku pracuje jako doradczyni obywatelska w Biurze Porad Obywatelskich. Jest także mediatorką. Lubi pracować z ludźmi, wspierać ich w rozwoju, pomagać im pokonywać trudności i patrzeć jak zmieniają swoje życie na lepsze.

Kontakt do doradczyni:

Agata Lewandowska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Akademia L. Koźmińskiego w  Warszawie oraz  Doradztwa Zawodowego i Coachingu – WSP Korczaka w Warszawie. Jest stałym mediatorem Sądu Okręgowego w  Warszawie. Przeprowadza mediacje z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy. Od 2020 roku stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej w Warszawie.

Doradczyni Obywatelska z dużym doświadczeniem osobistym i zawodowym, udzielająca porad w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 

Kontakt do doradczyni:

Grażyna Dylewska

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Wydział Zarządzania na kierunku marketing i logistyka oraz studia podyplomowe – zarządzanie i audyt.

Ma doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Jako właścicielka firmy zarządza niezależnymi zespołami pracowników z branży gastronomicznej oraz budowlanej rozwijając firmę i osiągając wiele sukcesów. Na co dzień współpracuje z urzędami i organami administracji państwowej.

Pomaganie innym od zawsze było jej pasją. Pierwsze kroki stawiała w wolontariacie w organizacji OTOZ Animals oraz WKB META. Nawiązała także współpracę z Fundacją Forani oraz Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej, prowadzącym Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie. W roku 2018 ukończyła kurs i zdała egzamin na Doradcę Obywatelskiego. Na co dzień, w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, służy pomocą mieszkańcom warszawskich Bielan.

Kontakt do doradcy:

Marta Jeżykowska

Absolwentka Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na co dzień pracuje w Ośrodku Pomocy Społecznej, gdzie zajmuje się wspieraniem rodzin w rozwiązywaniu ich trudności życiowych. Współpracuje również z organizacjami pozarządowymi w realizacji programów profilaktycznych w środowiskach lokalnych. W marcu 2019 roku uzyskała uprawnienia doradcy obywatelskiego i obecnie świadczy poradnictwo w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Kontakt do doradcy:

Grażyna Schmidt

Studiowała prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz teologię na Akademii Teologii Katolickiej. Na początku swojej pracy zawodowej była kuratorem sądowym dla nieletnich przy Sądzie Powiatowym dla m.st. Warszawy. Od ponad trzydziestu lat działa i pracuje w organizacjach pozarządowych, których celem jest krzewienie idei obywatelskiej pomocy oraz podejmowanie w tej mierze praktycznej działalności w imię wspólnego dobra i społecznej solidarności. Była autorką  i realizatorką projektu bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prawnego, prowadzonego przez trzy lata dla niezamożnych mieszkańców powiatu piaseczyńskiego oraz kilkunastu projektów aktywizacji i wsparcia osób oraz rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zdobyte doświadczenia oraz ukończony certyfikowany kurs z zakresu poradnictwa obywatelskiego pozwalają jej na świadczenie poradnictwa w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego – aktualnie w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Robi to z potrzeby serca. 

Kontakt do doradcy:

Jolanta Bogusz-Jędrych

Jest absolwentką SGPiS w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Ukończyła Wydział Handlu Zagranicznego oraz studia podyplomowe „Finanse w Handlu Zagranicznym”. Pracowała wiele lat w firmach prowadzących eksport i import, a następnie w zarządzie firmy krajowej.

Dziesięć lat temu rozpoczęła współpracę na zasadzie wolontariatu z Biurem Porad Obywatelskich w Warszawie, prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej, którą kontynuuje do dziś, udzielając porad obywatelskich. Specjalizuje się w sprawach zadłużeń.

Kontakt do wolontariuszki:

Marek Ners

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (Obecnie Uczelnia Łazarskiego).

W przeszłości zdobywał doświadczenie w firmie windykacyjnej, kancelarii komorniczej oraz kancelariach adwokackich i radcowskich, dzięki czemu obecnie może od strony praktycznej nieść pomoc osobom jej potrzebującym.

Po uzyskaniu uprawnień Doradcy obywatelskiego świadczy poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Dzielnicy Ochota.

Kontakt do doradcy:

Małgorzata Borkowska-Koczyk

Absolwentka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.
Życie zawodowe związała z działaniami organizacji pozarządowych (Fundusz Współpracy. Program Dialog Społeczny NGO, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Forum Inicjatyw Pozarządowych). Szczególnie zainteresowana projektami łączącymi działania organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu na rzecz społeczności lokalnych.
Od 25 lat związana z ideą poradnictwa obywatelskiego – była koordynatorem projektu, dzięki któremu w Polsce powstały pilotażowe Biura Porad Obywatelskich, a także Związek Biur Porad Obywatelskich.
W lipcu 2020 r. uzyskała uprawnienia doradcy obywatelskiego. Od stycznia 2021 r. pracuje w NPO Wawer.

Kontakt do doradcy:

Beata Klimkiewicz

Filolog, absolwentka Zakładu Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała w wielu instytucjach, w tym najdłużej – bo prawie 10 lat, w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. 

W 2020 roku, po odbyciu wielomiesięcznego wolontariatu w Biurze Porad Obywatelskich w Warszawie uzyskała uprawnienia doradcy obywatelskiego.

Przez wiele lat opiekowała się niepełnosprawną matką, co sprawiło, że wszelkie aspekty życia osób starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych demencją, są jej szczególnie bliskie. Lubi kontakt z ludźmi, pracę dla nich traktuje jako zaszczyt i przywilej.

Obecnie, z ramienia Stowarzyszenia Centrum Informacji Społecznej (CIS), udziela porad obywatelskich w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na warszawskiej Białołęce.

Kontakt do doradcy: 

Anna Kulikowska

Od ponad 20 lat zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, związana z sektorem pozarządowym. Prawniczka, trenerka i aktywistka na rzecz praw człowieka, absolwentka prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim i Szkoły Praw Człowieka przy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Udziela porad w Punkcie Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na Ochocie.

Kontakt do doradcy:

npongo10ochota@um.warszawa.pl

Dowiedz się więcej o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w Warszawie:https://drive.google.com/…/1ECXexrT5txKqgRdS0tD…/view…#NPO

Adam Królak

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2017 r. adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. 

Pracował w instytucjach administracji, potem w prywatnych kancelariach. W swojej praktyce zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej osobom ubogim.

W 2022 r. uzyskał uprawnienia doradcy obywatelskiego. Świadczy porady dla mieszkańców Dzielnicy Wola.   

Dowiedz się więcej o nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim w Warszawie:https://drive.google.com/…/1ECXexrT5txKqgRdS0tD…/view…#NPO