Aktualności

Poniedziałek, 4 października 2021 roku

Kto może wnieść skargę na czynności komornika?

Skargę mogą wnieść wszystkie osoby, których prawa zostały naruszone albo zagrożone. Należy pamiętać, że w skardze na czynności komornika należy podać również swój interes prawny. Zostało to potwierdzone przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały z 28 lutego 1992 r., III CZP 5/92).

Wnieść skargę na czynności komornika może również:

– prokurator,

– Rzecznik Praw Obywatelskich,

– Rzecznik Praw Dziecka,

– organizacja pozarządowa,

– sąd (lub inny organ), który żądał wszczęcia egzekucji