Aktualności

Poniedziałek, 5 października 2020 roku

Izolacja sprawcy przemocy

Natychmiastowa izolacja sprawcy przemocy w rodzinie będzie obowiązywała od grudnia 2020 roku.

Podpisana przez Prezydenta RP w maju 2020 r. ustawa wprowadza instrumenty prawne, pozwalające na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc. Policja uzyska nowe uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Na tego typu regulacje organizacje walczące z przemocą domową czekały od wielu lat. Do tej pory to ofiara musiała uciekać od kata. Szybkie odseparowanie ofiar przemocy domowej od sprawcy i zapewnienie im bezpieczeństwa są kluczowe. Obecnie, by zastosować takie rozwiązanie, konieczna jest decyzja sądu, którą ten wydaje zwykle po wielu tygodniach lub miesiącach. Ustawa wprowadza instrumenty prawne, które pozwolą na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Ustawa nowelizuje w szczególności ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360) oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 518 i 730).

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego polega także na dodaniu odrębnych przepisów normujących postępowanie w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nowelizacja wprowadza również nowy typ wykroczenia za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Żandarmerię Wojskową lub Policję bądź przez sąd.

Zmiana wejdzie w życie w grudniu 2020 roku.