Tak pomagamy

Historia Pani Agaty

Pani Agata ma 35 lat. Ponad 3 lata temu uległa wypadkowi samochodowemu, przez kilka miesięcy przebywała w szpitalu. Nadal wymaga intensywnej rehabilitacji, obecnie porusza się na wózku inwalidzkim. W  marcu 2020 roku, w związku z całkowitą niezdolnością do pracy, pani Agata otrzymała rentę z ZUS w wysokości 1200 zł brutto, która została jej przyznana do końca 2021 roku.

Otrzymywana renta jest jednak zbyt niska, aby zaspokoić wszystkie potrzeby, w tym opłacenie kosztownej rehabilitacji. Pani Agata czuje się już trochę lepiej, dlatego chciałaby wrócić do pracy zawodowej. Ma wyższe wykształcenie i zna dobrze język angielski. Zwróciła się z pytaniem, czy będąc na rencie może podjąć pracę.

Doradczyni poinformowała panią Agatę, że ani całkowita niezdolność do pracy, ani fakt otrzymywania z tego tytułu renty, nie stanowią przeszkód w podjęciu zatrudnienia. Osoba otrzymująca rentę ma jedynie obowiązek powiadomienia organu rentowego (ZUS) o podjęciu pracy i o wysokości uzyskanego z tego tytułu przychodu. Doradczyni wyjaśniła także, kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, renta może być zmniejszona bądź zawieszona. 

Pani Agata uzyskała także informacje o uprawnieniach przysługujących osobie z całkowitą niezdolnością do pracy. Są to, między innymi, skrócony czas pracy dobowej (nie więcej niż 7 godzin) i tygodniowej (35 godzin), w zasadzie zakaz pracy w godzinach nocnych i nadliczbowych, dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego, a także ulgi podatkowe, komunikacyjne itp.

Wspólnie z doradczynią pani Agata zaktualizowała swoje CV i napisała list motywacyjny.

Doradczyni podała pani Agacie dane kontaktowe do kilku organizacji specjalizujących się w pomocy osobom z niepełnosprawnością, w tym zajmujących się pośrednictwem pracy. Poinformowała panią Agatę, że przedsiębiorca, zatrudniając osobę z niepełnosprawnością, może obniżyć koszty zatrudnienia i może ubiegać się o różne dotacje z tytułu zatrudnienia niepełnosprawnego pracownika.

Po 5 miesiącach Pani Agata poinformowała, że dzięki uzyskanemu wsparciu podjęła zatrudnienie, a tym samym poprawiła swoją sytuację finansową. Stan psychiczny pani Agaty uległ znacznej poprawie. Znalazła się w zespole życzliwych jej ludzi.

Piątek, 11 września 2020 r.