Tak pomagamy

Historia Pani Anny

Pani Anna, lat 45, z wykształcenia księgowa, po rozwodzie. Repatriantka z Ukrainy, od pięciu lat mieszka w Warszawie, dwa lata temu przyznano jej obywatelstwo polskie. Mieszka w wynajętym pokoju. Pracowała w dwóch firmach na umowę cywilnoprawną (ochrona i sprzątanie), obie firmy odprowadzały od wynagrodzenia pani Ani składki chorobowe do ZUS. Trzy miesiące temu zdiagnozowano u pani Ani złośliwy nowotwór, rozpoczęła więc leczenie i przebywa na zwolnieniu lekarskim. Czuje się osłabiona, przygnębiona i bardzo martwi się chorobą. Szpital skierował ją na grupę wsparcia, która na razie jeszcze nie powstała. Pani Ania otrzymała decyzję odmowną w sprawie zasiłku chorobowego (ZUS podważał zgłoszenie do ubezpieczenia chorobowego). Rozżalona brakiem wsparcia ze strony instytucji, zgłosiła się z prośbą o pomoc w napisaniu odwołania od decyzji ZUS. 

Doradczyni razem z panią Anną przeanalizowała jej sytuację życiową. Odmowa przyznania zasiłku z ZUS okazała się nie być jedynym problemem, z którym boryka się pani Anna. Drugim jest brak własnego mieszkania. Wspólnie został opracowany plan działania:

  1. Napisanie odwołania od decyzji ZUS;
  2. Zgłoszenie się pani Anny po wsparcie psychologiczne;
  3. Wystąpienie o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
  4. Przygotowanie wniosku o lokal socjalny, wraz z wymaganymi załącznikami.

Zostało przygotowane  odwołanie od decyzji ZUS. Pani Annie udało się dostać od zatrudniających ją firm zaświadczenia potwierdzające odprowadzanie składki chorobowej od jej umów cywilnoprawnych. Otrzymała także kontakt do psychologa w Przychodni Zdrowia Psychicznego, w celu uzyskania wsparcia psychologicznego w trudnym czasie choroby nowotworowej.  

Doradczyni wraz panią Anną przygotowała wniosek o uzyskanie lokalu socjalnego z zasobów m.st. Warszawy Panie dołączyły uzasadnienie i wymagane załączniki. Zgodnie z ustaleniami, pani Anna wystąpiła również o orzeczenie o niepełnosprawności do Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Otrzymała umiarkowany stopień  niepełnosprawności na okres 3 lat. ZUS uznał odwołanie od decyzji odmownej i przyznał pani Annie zasiłek chorobowy na okres 182 dni (wraz z wyrównaniem za cały okres zasiłkowy), a także świadczenie rehabilitacyjne na kolejny rok. Pani Anna otrzymała również pozytywną odpowiedź na swój wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Przeszła operację usunięcia guza nowotworowego, kontynuuje leczenie onkologiczne (chemioterapia). Otrzymała też wsparcie psychologiczne w postaci terapii indywidualnej i terapii w grupie wsparcia. Utrzymuje się ze świadczenia  rehabilitacyjnego  i oczekuje na wskazanie lokalu socjalnego. Obecnie pani Anna jest optymistycznie nastawiona do życia i wierzy, że pokona chorobę.

Piątek, 16 października 2020 roku