Tak pomagamy

Historia Pani Sylwii

Pani Sylwia, lat 36, pochodzi z rodziny patologicznej. W domu rodzinnym, odkąd pamięta, zawsze był alkohol, rzadko kiedy jedzenie. Dorastając, nie znała innego życia jak ubóstwo, pijackie awantury, czasami narkotyki. Pani Sylwia zdołała ukończyć szkołę zawodową. Zaszła w ciążę z narkomanem. Urodziła syna. Narkoman zniknął z jej życia tak szybko, jak się pojawił. Poznała kolejnego mężczyznę – z poważnym problemem alkoholowym. Zaszła z nim w ciążę i urodziła kolejnego syna. Kiedy została pozostawiona sama sobie, bez pracy, bez środków do życia, zgłosiła się po poradę z pytaniem czy ktoś mógłby jej pomóc. 

Praca z Panią Sylwią trwała blisko rok. Pani Sylwia uzyskała wsparcie w wielu dziedzinach. Na początek Pani Sylwia została skierowana do MOPS celem uzyskania zasiłku i ubezpieczenia siebie i dzieci a także przyznania Pani Sylwii asystenta rodziny. Następnie Pani Sylwia została poinformowana, że jako opiekun prawny dzieci ma prawo do wystąpienia o alimenty zarówno od ojca narkomana jak i od ojca alkoholika. Pani Sylwia, na pierwsze dziecko uzyskała alimenty z Funduszu Alimentacyjnego. Pozew o alimenty z zabezpieczeniem powództwa został złożony przeciwko ojcu młodszego dziecka. Pani Sylwia została skierowana do Dzielnicowej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na terapię psychologiczną, na którą uczęszczała przez 6 miesięcy. Ponieważ Pani Sylwia miała prawo do przedszkola dla starszego synka i prawo do żłobka – dla młodszego, dzieci zaczęły uczęszczać na zajęcia. Przedszkole skierowało starszego syna Pani Sylwii na terapię w związku ze zdiagnozowanym zespołem FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy). Pozostał do rozwiązania ważny problem odizolowania się od rodziców alkoholików. Pani Sylwia uzyskała pomoc w staraniach o przydział lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy. Obecnie Pani Sylwia jest na liście oczekujących na lokal mieszkalny. Wyprowadziła się z domu rodzinnego do koleżanki, która postanowiła pomóc Pani Sylwii w okresie oczekiwania na przydział mieszkania. Dzieci uczęszczają do przedszkola i do żłobka, Pani Sylwia, po okresie zarejestrowania w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, znalazła pracę w charakterze osoby sprzątającej lokale w biurowcu. Pani Sylwia odzyskuje wiarę w siebie i nieśmiało myśli o podjęciu nauki w trybie zaocznym. Chciałaby zdać maturę. Nadal uczęszcza do psychologa, czyta sporo książek, nie spożywa alkoholu. Z nadzieją w sercu czeka na własne M. Nie pije, troskliwie zajmuje się dziećmi. 

Piątek, 24 lipca 2020 roku