Upadłość konsumencka. Jak ustalić wierzycieli?

Pan Rafał ma 38 lat. Mieszka w wynajętym mieszkaniu wraz z partnerką i jej synem. Narzeczona pana Rafała spodziewa się dziecka, dlatego wspólnie podjęli decyzję o podjęciu działań zmierzających do oddłużenia pana Rafała. Pan Rafał w przeszłości wziął wiele pożyczek w bankach i parabankach ponieważ chciał rozwinąć swoją firmę „Pogotowie zamkowe”. Z uzyskanych pieniędzy kupił niezbędny sprzęt, urządzenia i samochód. Przez pierwsze miesiące firma dobrze prosperowała. Pan Rafał zaciągnął kolejne pożyczki przeznaczając je na wynajem pomieszczenia i dostosowanie go do potrzeb prowadzonej działalności. Niestety, panu Rafałowi nie udało się długo utrzymać na rynku, gdyż w pobliżu otworzyła się konkurencyjna firma oferująca niższe ceny. Pan Rafał początkowo nie poddawał się i dobierał kolejne pożyczki w celu spłaty wcześniej zaciągniętych. Kiedy jednak suma rat przekroczyła dochody pana Rafała, a jemu zaczęło brakować pieniędzy nawet na opłacenie czynszu, w 2015 roku postanowił zamknąć działalność gospodarczą i poszukać pracy, dzięki której mógłby spłacić swoje długi. Udało mu się znaleźć pracę jedynie na umowę zlecenie. Po dwóch miesiącach okazało się, że całe wynagrodzenie za pracę zajął komornik sądowy na poczet zobowiązań finansowych pana Rafała. Pan Rafał zrezygnował z pracy. Kolejne prace podejmował już bez umów, „na czarno”, z obawy, iż sytuacja się powtórzy. Pan Rafał w poszukiwaniu pracy często zmieniał miejsca zamieszkania. W 2019 r. przeprowadził się do Warszawy. Pracuje nadal “na czarno” i układa sobie życie z partnerką. Za 5 miesięcy urodzi mu się dziecko. Pan Rafał chce wyprostować swoje życie i zacząć normalnie funkcjonować, podjąć pracę legalnie, na umowę. Postanowił złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednym z punktów do wypełnienia we wniosku jest sporządzenie listy wierzycieli wraz z podaniem aktualnego stanu zadłużenia. Pan Rafał ma z tym duży problem, ponieważ z powodu częstych przeprowadzek zagubił większość dokumentów, część korespondencji nie docierała do niego z powodu częstej zmiany adresu. Pan Rafał poprosił o pomoc w ustaleniu swoich wierzycieli. 

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej musi być sporządzony z należytą starannością.  Bardzo ważne jest, aby we wniosku wskazać wszystkich wierzycieli. Skróci to pracę syndyka. W sytuacji, w której nie mamy kompletu dokumentów, na podstawie którego można zidentyfikować wszystkich wierzycieli (np. umowa pożyczki/kredytu, przelew wierzytelności, cesja wierzytelności, nakaz zapłaty, wezwanie do zapłaty), możemy podjąć działania zmierzające do ustalenia poszczególnych wierzycieli. 

Uzyskanie raportów z BIK oraz innych baz danych o osobach zadłużonych

Na początek pan Rafał wystąpi o uzyskanie raportów z Biura Informacji Kredytowej oraz innych baz danych o osobach zadłużonych.

Na polskim rynku funkcjonują firmy zajmujące się prowadzeniem rejestrów osób zadłużonych, które zostały do nich wpisane na wniosek wierzyciela. Dzięki pobranym z tych rejestrów raportom możemy się więc dowiedzieć nie tylko czy jakaś instytucja finansowa lub inny podmiot jest naszym  wierzycielem, ale także ile wynosi nasz dług. 

Warto wystąpić o raport z:

 • BIK (Biuro Informacji Kredytowej)

Możemy uzyskać darmowy (raz na 6 miesięcy) raport podstawowy zawierający podsumowanie historii kredytowej z podziałem czy odnotowano zaległości w spłacie pożyczek/kredytów czy nie, informację o upadłości konsumenckiej oraz informacje przetwarzane w celu stosowania metod statystycznych. Raport płatny zawiera dodatkowo szczegółową historię spłat rat kredytu oraz szczegóły innych zobowiązań tj. faktur za prąd czy telefon, wskaźnik sytuacji płatniczej oraz ocenę punktową BIK. Wnioski można kierować na adres ul. Zygmunta Modzelewskiego 77 A w Warszawie bądź na adres e-mail: kontakt@bik.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 348 44 44 

Siedziba BIK znajduje się przy ul. Postępu 17A w Warszawie  – z powodu pandemii jest zamknięta do odwołania

 • BIG InfoMonitor (Biuro Informacji Gospodarczej)

Z siedzibą przy ul. Postępu 17A w Warszawie  –  z powodu pandemii punkt jest zamknięty do odwołania. Wnioski można kierować na adres e-mail: info@big.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 486 56 56

 • ERIF BIG

Z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 100 w Warszawie. Wnioski można kierować na adres e-mail: biuro@erif.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 594 25 30

 • KRD BIG

Z siedzibą przy ul. Danuty Siedzikówny 12 we Wrocławiu. Wnioski można kierować na adres e-mail: konsument@krd.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 71 747 43 95.

Wysłanie zapytania do firmy windykacyjnej

W naszym kraju działa wiele firm windykacyjnych skupujących zobowiązania dłużników lub prowadzących windykację w oparciu o udzielone przez wierzyciela pełnomocnictwo. Kolejnym sposobem na zidentyfikowanie wierzyciela jest możliwość zwrócenia się na piśmie do tych firm z prośbą o udzielenie informacji. Należy skierować pytanie czy są w posiadaniu jakiejkolwiek dotyczącej nas wierzytelności. Dobrze jest także poprosić o ewentualne kopie dokumentów potwierdzających daną wierzytelność, nie należy również zapomnieć o podaniu swojego numeru PESEL. Najbardziej znane firmy windykacyjne, to:

 • KRUK S.A. 

Punkt obsługi klienta mieści się we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 8 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 800  do 1600. Zapytania można kierować na adres e-mail: info@kruksa.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 71 8888 000

 • INTRUM Justitia Sp. z o.o.

Punkt obsługi klienta mieści się w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48. Zapytania można kierować na adres e-mail: kontakt@intrum.pl/ lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 57 66 503. Strona www:  https://www.intrum.pl/osoba-zadluzona/kontakt/

 • Ultimo S.A.

Adres do korespondencji: ul. Szczytnicka 11, 50-382 Wrocław. Zapytania można kierować pod adres e-mail: obsluga_klienta@ultimo.pl lub przez infolinie pod numerem telefonu: 800 804 904

 • Kredyt Inkaso

Adres do korespondencji: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa. Zapytania można kierować za pomocą wiadomości e-mail pod adres: kontakt@kredytinkaso.pl lub przez infolinię pod numerem telefonu: 22 22 333 44 lub śląc sms (w treści „rozmowa” pod numer: 698 888 785

 • PRA Group Polska sp. z o.o.

Adres do korespondencji: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa. Zapytania można kierować na adres e-mail: kontakt@pragroup.pl lub przez infolinie pod numerem telefonu: 22 276 66 88.

Pismo do komornika sądowego

Wobec wielu osób zadłużonych jest już wszczęte postępowanie egzekucyjne. W takiej sytuacji komornik będzie najlepszym źródłem informacji na temat naszych długów. 

 • Gdy znamy nazwisko komornika sądowego i adres jego kancelarii

Możemy napisać pismo z prośbą o podanie listy naszych wierzycieli i aktualnego stanu zadłużenia (komornik jest zobowiązany udzielić nam takich informacji, zgodnie z art. 763 Kodeksu postępowania cywilnego). W takim piśmie oczywiście podajemy komornikowi nasze dane osobowe i nr PESEL.

 • Gdy nie wiemy, który komornik prowadzi egzekucję 

W takim przypadku wyszukujemy w Internecie komorników sądowych, którzy są właściwi ze względu na wszystkie nasze miejsca zamieszkania. Ustalamy numery telefonów i adresy. Możemy próbować kontaktować się telefonicznie i zapytać, czy była w stosunku do nas prowadzona egzekucja komornicza. Jeżeli tak, to prosimy o przesłanie kopii postanowień w naszej sprawie.

Zwrócenie się do pracodawcy
 • Gdy pracujemy i była, bądź jest nadal, prowadzona egzekucja komornicza

Od pracodawcy możemy dowiedzieć się, czy była, bądź jest, w stosunku do naszej osoby prowadzona egzekucja komornicza. Pracodawca udzieli nam odpowiedzi, który komornik prowadzi egzekucję lub przekaże kopię dokumentów, tj. zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej.

Możemy także zgłosić się do byłego pracodawcy o wydanie dokumentów na podstawie, których w przeszłości była prowadzona egzekucja z naszego wynagrodzenia.   

Zwrócenie się o pomoc do ZUS i Urzędu Skarbowego

Z prośbą o udzielenie informacji, czy w stosunku do naszej osoby była prowadzona egzekucja, możemy również wystąpić do ZUS lub US. Po uzyskaniu informacji, który komornik prowadzi lub prowadził egzekucję, zgłaszamy się bezpośrednio do niego.

Zwrócenie się do banku lub pożyczkodawcy

Jeżeli pamiętamy w jakim banku lub parabanku zaciągnęliśmy pożyczkę, ale nie posiadamy dokumentów potwierdzających ten fakt, możemy napisać pismo do banku/parabanku o udzielenie informacji, czy zalegamy ze spłata zaciągniętego zobowiązania. W odpowiedzi bank/parabank napisze, czy zobowiązanie jest wymagalne, czy np. nie zostało sprzedane (cesja wierzytelności). Dzięki tym informacjom ustalimy aktualnego wierzyciela.

UWAGA: proszę również pamiętać, że naszym wierzycielem nie jest jedynie bank czy parabank, który pożyczył nam pieniądze. Wierzycielem jest również pożyczkodawca, który udzielił nam pożyczki na zakup sprzętu RTV AGD (tzw. zakupy na raty), a rat nie spłaciliśmy do końca. Wierzycielem jest również osoba prywatna, od której pożyczyliśmy pieniądze, a nie mieliśmy z czego oddać, osoba od której wynajęliśmy pokój/mieszkania, a nie rozliczyliśmy się za czynsz przed opuszczeniem lokalu. Nasze wierzytelności to również nie zapłacone mandaty np. za jazdę bez ważnego biletu.

Prawdopodobnie już za kilka miesięcy będzie można sprawdzić historię swoich zadłużeń w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych ma powstać nowy rejestr dłużników tzw. baza informacji o osobach zadłużonych, która w przeciwieństwie do innych istniejących do tej pory baz ma być w dużym zakresie jawna, a dostęp do niej ma być darmowy. Do tej bazy będą trafiać m.in. osoby fizyczne, wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych, osoby fizyczne, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, a także osoby fizyczne, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe. 

Prace nad tworzeniem Krajowego Rejestru Zadłużonych już trwają. Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że rejestr ma zacząć działać już od lipca 2021 roku. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 roku o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Autor: Grażyna Dylewska


Jedna myśl w temacie “Upadłość konsumencka. Jak ustalić wierzycieli?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.