Korzyści wynikające z rejestracji w urzędzie pracy; jakie możliwości daje status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy?

Pani Magdalena ma 38 lat i od ponad 10 lat nie pracuje. Jest osobą z niesprawnością w stopniu znacznym, ma także orzeczoną przez ZUS całkowitą niezdolność do pracy. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Rok temu rozwiodła się z mężem alkoholikiem i samodzielnie wychowuje 10-letnią córkę. Po urodzeniu córki, stan zdrowia pani Magdy uległ pogorszeniu i nie była już w stanie wrócić do pracy. Po latach rehabilitacji i rozstaniu z mężem, pani Magda czuje się gotowa do powrotu na rynek pracy. Brakuje jej kontaktu z ludźmi a niskie dochody nie pozwalają na komfortowe życie. Przed urodzeniem córki pracowała przez kilka lat w księgarni (sprzedaż, prace biurowe). Obecnie utrzymuje się z renty z tytułu niezdolności do pracy (w wysokości 1500 zł brutto), alimentów (które były mąż płaci nieregularnie, średnio w wysokości około 300 zł miesięcznie) i świadczenia 500+ na dziecko. Pani Magda, od tylu lat funkcjonująca poza rynkiem pracy, nie wie jednak, w jaki sposób mogłaby skutecznie znaleźć pracę. Czy może się zarejestrować w urzędzie pracy, skoro jest osobą z niepełnosprawnością i pobiera rentę?

Oczywiście, pani Magda, jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności, może zarejestrować się w urzędzie pracy. W Warszawie powinna zgłosić się do Urzędu Pracy m.st Warszawy, do Działu Obsługi Osób Niepełnosprawnych, mieszczącego się w dzielnicy Wola przy ul. Młynarskiej 37a. Rejestrują się tam osoby z niepełnosprawnością ze wszystkich dzielnic Warszawy. 

Uwaga! Osoby pozostające bez pracy i nie posiadające orzeczenia o niepełnosprawności mogą rejestrować się w Urzędzie Pracy właściwym dla ich miejsca zameldowania, a w przypadku braku meldunku – w zależności od ich miejsca pobytu/zamieszkania:

 1. dla mieszkańców dzielnic Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer i Wesoła jest to Urząd Pracy m.st Warszawy przy ul. Grochowskiej 171 A; 
 2.  dla mieszkańców dzielnic Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów i Włochy jest to Urząd Pracy m.st Warszawy przy ul. Ciołka 10 A. 

Zgłaszając się do Urzędu Pracy, osoba, w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje, zostanie zarejestrowana, to znaczy uzyska status osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy.

 • status osoby bezrobotnej uzyska m.in. osoba, która: 

o nie jest zatrudniona ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej; 

o nie uczy się w szkole w systemie dziennym;

o ukończyła 18 lat, ale nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;

o nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego. Uwaga! Może uzyskać status osoby bezrobotnej osoba, która pobiera te świadczenia w wysokości nieprzekraczającej połowy minimalnego wynagrodzenia (tj. 1400 zł brutto) i nie ukończyła wieku emerytalnego; 

o nie pobiera zasiłku stałego z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Szczegółowe informacje o tym, kto może uzyskać status osoby bezrobotnej, określa art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 • status osoby poszukującej pracy, czyli osoby, która szuka pracy, ale nie ma prawa do uzyskania statusu bezrobotnego, bo np. jest zatrudniona lub, tak jak pani Magda, pobiera rentę w wysokości 1500 zł brutto, czyli jej świadczenie przekracza kwotę połowy minimalnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że osoba poszukująca pracy – w przeciwieństwie do osoby bezrobotnej – nie zostanie zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego i nie będą za nią opłacane składki zdrowotne, nawet jeśli nie ma ona prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W zależności od rodzaju uzyskanego statusu, osobie przysługują różne uprawnienia: większe w przypadku osoby bezrobotnej, mniejsze w przypadku poszukującej pracy. Na przykład, tylko osobie bezrobotnej będzie przysługiwać prawo do zasiłku dla osób bezrobotnych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania zasiłku można znaleźć na stronie: https://warszawa.praca.gov.pl/-/14263-zasilek-dla-osob-bezrobotnych.

O innych formach wsparcia osób zarejestrowanych można przeczytać na stronie Warszawskiego Urzędu Pracy: https://warszawa.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/formy-wsparcia

Pani Magda, mimo że nie pracuje zawodowo, ale jest uprawniona do renty, to w urzędzie pracy może zostać zarejestrowana wyłącznie jako osoba poszukująca pracy. Dzięki statusowi osoby poszukującej pracy, będzie mogła skorzystać z różnych form aktywizacji, m.in. z ofert staży, szkoleń czy dofinansowań do prowadzenia działalności gospodarczej. Podobnie jak każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, będzie także mogła skorzystać ze wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego oraz z ofert pracy.

W Urzędzie Pracy pani Magda może zarejestrować się osobiście lub za pośrednictwem strony internetowej Urzędu. Niezależnie od tego, czy za pośrednictwem strony internetowej rejestrujemy się jako osoba poszukująca pracy, czy jako osoba bezrobotna, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Profil zaufany jest bezpłatnym podpisem elektronicznym, za pomocą którego można podpisywać dokumenty składane drogą elektroniczną oraz poświadczać swoją tożsamość. Szczegółowe informacje o tym, jak założyć bezpłatny profil zaufany, można znaleźć na stronie: https://warszawa.praca.gov.pl/documents/10240/11841826/Instrukcja%20jak%20za%C5%82o%C5%BCy%C4%87%20Profil%20Zaufany.pdf/8d8c2a5d-a62a-4428-9d64-61c3e9917934

Strona, na której można dokonać rejestracji w Urzędzie, znajduje się pod adresem: https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny

Przy rejestracji w Urzędzie Pracy, pani Magda będzie musiała przedstawić następujące dokumenty: 

 •  świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
 •  dokumentację potwierdzającą jej zatrudnienie: wszystkie świadectwa pracy, zaświadczenia o okresach wykonywania innej pracy zarobkowej (umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło),
 •  orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności,
 •  dokumenty potwierdzające jej dodatkowe kompetencje zawodowe: świadectwa kwalifikacyjne lub zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń czy nabytych uprawnień zawodowych,
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Po przygotowaniu wszystkich wymaganych dokumentów, pani Magda zdecydowała się zarejestrować się w Urzędzie Pracy za pośrednictwem profilu zaufanego. 

Ze względu na to, że pani Magda pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy, uzyskała status osoby poszukującej pracy i dzięki temu skorzystała z następujących form wsparcia:

 • z poradnictwa zawodowego

o wspólnie z doradcą zawodowym ustaliła:

· swój profil zawodowy (kwalifikacje zawodowe,możliwości i ograniczenia wykonywania konkretnych czynności zawodowych, cechy osobowe, zainteresowania); 

· obszary poszukiwania pracy (administracja, prace biurowe, recepcja i rejestracja klientów). 

Ponadto nauczyła się tworzyć dokumenty aplikacyjne dostosowane do ofert konkretnych pracodawców i przygotowała się do uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych z pracodawcami, przeprowadzanych obecnie głównie w formie on-line.

 • ze stażu zawodowego (w ramach projektu realizowanego przez Urząd Pracy)

Pani Magdalena może już co prawda korzystać z elektronicznego portalu z ofertami pracy (https://warszawa.praca.gov.pl/oferty-pracy), ale zdała sobie sprawę, że po tak długiej przerwie jej powrót na rynek pracy nie będzie łatwy. Dlatego też zdecydowała się wpierw na trzymiesięczny staż w recepcji przychodni lekarskiej, odbywany w ramach projektu stażowego realizowanego przez Urząd Pracy. 

Doradczyni poradnictwa obywatelskiego poinformowała panią Magdę, że może skorzystać również z oferty bezpłatnych kursów i szkoleń realizowanych przez organizacje pozarządowe. Dzięki temu, pani Magdalena ukończyła kurs komputerowy z zakresu podstawowej obsługi programów biurowych (Word i Excel) i obecnie doskonali w domu nabyte umiejętności. Zapisała się także na szkolenie ze zdalnej obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe kompetencje, dzięki którym łatwiej będzie jej rozpocząć pracę już po zakończeniu stażu . 

Pani Magda, nie tylko nabyła nowe umiejętności przydatne na rynku pracy, ale także dowiedziała się, jakie uprawnienia przysługują pracownikom z niepełnosprawnością, a także z jakiego wsparcia może skorzystać pracodawca.

https://warszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/wsparcie-tworzenia-miejsc-pracy

Dane kontaktowe Urzędu Pracy m.st. Warszawy: 

· Infolinia o usługach Urzędu Pracy m.st. Warszawy – 19524

· Siedziba ul. Grochowska 171B, e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl; 

· Placówka ul. Ciołka 10A, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl; 

· Placówka ul. Młynarska 37A, e-mail: mlynarska@up.warszawa.pl; 

https://warszawa.praca.gov.pl/

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa  z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Autorka: Anna Thieme


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.