Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym

Pan Józef odebrał list z sądu, zawierający nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz jakieś inne dokumenty zapisane ciasnym, mało czytelnym i mało zrozumiałym pismem. Pan Józef nie bardzo rozumiał, co ten „dziwny” list z sądu zawiera, w szczególności obco brzmiała “dziwna” nazwa – XYZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. “Dziwne” było również dla pana Józefa, że list ten wysłał Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, a Pan Józef mieszka w Warszawie i z Lublinem nie ma nic wspólnego. Pan Józef, po odebraniu nakazu zapłaty, tego samego dnia udał się do punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego. 

Nakaz zapłaty, który otrzymał pan Józef, wydaje sąd na skutek złożenia pozwu przez wierzyciela w postępowaniu upominawczym lub w elektronicznym postępowaniu upominawczym. (art. 4801, 50528 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego, dalej KPC). Sam nakaz zapłaty, wysłany przez sąd nie jest jeszcze prawomocny, to znaczy na jego podstawie komornik nie może prowadzić postępowania egzekucyjnego. Dopiero po uzyskaniu przez wierzyciela klauzuli wykonalności, wierzyciel może wystąpić do komornika o rozpoczęcie egzekucji należności. (art. 776 KPC)

Po odebraniu nakazu, pan Józef może w ciągu 2 tygodni wnieść sprzeciw od nakazu zapłaty do tego sądu, który go wydał. (art. 4802 § 1 KPC, 4803 § 1 KPC ) Oczywiście jeśli się z nim nie zgadza. Terminu na złożenie sprzeciwu nie można “przegapić”, dlatego bardzo ważne jest, aby gdy tylko otrzyma się taki nakaz zapłaty (podobnie jak każdy inne pismo z sądu), napisać na kopercie z jaką datą się go odebrało. Kontrolowanie daty jest bardzo ważne – sprzeciw wniesiony po terminie będzie nieskuteczny, (art. 4803 § 3 KPC) a nakaz zapłaty stanie się prawomocny. (art. 480§ 4 KPC)

W przypadku pana Józefa (pozwanego) – pozew złożyła instytucja finansowa XYZ Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (powód), która wykupiła dług pana Józefa. Z treści pozwu wynikało, iż dług dotyczył niezapłaconego rachunku telefonicznego. Pan Józef nigdy nie podpisywał umowy z żadnym funduszem, ale pamiętał, że wnuczek poprosił go kiedyś, aby zawarł umowę na telefon komórkowy, którego używa wnuczek. Wnuczek obiecał płacić rachunki za telefon, więc pan Józef tego nie kontrolował. Najwyraźniej jednak ich nie płacił, skoro firma telekomunikacyjna odsprzedała ten dług funduszowi. (art. 509 i nast. Kodeksu Cywilny, dalej KC) 

Wierzyciel (powód), w tym przypadku xxx Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, złożył pozew w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU). (art. 50528 i następne KPC) Pozwy z całego kraju złożone w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym rozpatrywane są przez Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny (e-Sąd), w tym trybie nie obowiązuje rejonizacja.

W odróżnieniu od tradycyjnego postępowania sądowego, do pozwu w postępowaniu elektronicznym, powód nie dołącza dokumentów (dowodów) na poparcie swoich twierdzeń, (art. 50532 § 1 KPC) a kontakt z sądem odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. (art. 50531 § 1 KPC)  Dlatego też składając sprzeciw od tak wydanego nakazu zapłaty trudno jest odnieść się do twierdzeń zawartych w pozwie wniesionym w tym trybie. Dlatego warto zapamiętać, że obecnie do sprzeciwu w postępowaniu elektronicznym nie dołącza się dowodów. (art. 50535  KPC). Jest to istotne, ponieważ sprzeciw nie musi być bardzo rozbudowany, ale musi zawierać dane, pozwalające sądowi na jego rozpoznanie. 

W sprzeciwie koniecznie trzeba wskazać:

– sąd, który wydał Nakaz zapłaty, wraz z adresem i wydziałem;

– sygnaturę akt (np. VI Nc-e 12345/21). Sygnatura akt zawsze będzie się znajdować na Nakazie Zapłaty;  

– oznaczyć strony, strony to  powód (w tym przypadku instytucja finansowa) i pozwany (pan Józef), wskazujemy imię, nazwisko, (nazwę) oraz adres, jeśli strona zastępowana jest przez adwokata albo radcę prawnego wskazujemy również jego dane; 

– oznaczenie pisma tj. sprzeciw od Nakazu Zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia…. Wydany przez Sąd Rejonowy …….. VI Wydział Cywilny, sygn. akt………, który odebrałem dnia. ….;

– wskazać, że wnosimy sprzeciw od nakazu zapłaty w całości (ewentualnie części, jeśli uznajemy, że część roszczenia jest należna) oraz wnosimy o oddalenie powództwa. 

Wzory sprzeciwów możemy znaleźć w każdej siedzibie sądu lub na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym

Obecnie wniesienie sprzeciwu (w przewidzianym terminie tj. 2 tygodni od odebrania nakazu) powoduje, iż Sąd umarza postępowanie w zakresie, w którym nakaz zapłaty utracił moc czyli w tym zakresie, w jakim był składany sprzeciw, (art. 50536  KPC)  wydając postanowienie o umorzeniu postępowania. 

Należy jednak pamiętać, iż pomimo umorzenia postępowania, powód może, w terminie trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego, wnieść pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie, ale już w zwykłym trybie (nie w elektronicznym  postępowaniu upominawczym). (art. 50537 § 2 KPC). W takim przypadku, powód będzie już musiał przedłożyć stosowne dowody na poparcie swych twierdzeń. Gdy tak się stanie, Pan Józef będzie mógł się do nich odnieść i bronić swoich racji. Ale i tym razem trzeba pamiętać o wniesieniu stosownego pisma, którym będzie sprzeciw w postępowaniu upominawczym lub zarzuty w postępowaniu nakazowym, w terminie dwutygodniowym od odbioru Nakazu Zapłaty. 

Warto pamiętać, iż w sprzeciwie lub zarzutach, możemy złożyć także wniosek o przyznanie profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego), np. z uwagi na ciężką sytuację materialną pozwanego, zły stan zdrowia, brak wykształcenia itp. (art. 117 KPC) W tym celu należy do sprzeciwu dołączyć formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wzór takiego oświadczenia znajdziemy także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym  

O czym należy pamiętać, gdy otrzymujemy pismo z sądu ?

– odbierz list od listonosza i nie panikuj;

– otrzymanie nakazu zapłaty, wydanego przez sąd w postępowaniu upominawczym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym, nie oznacza od razu wizyty Komornika i obowiązku zapłaty, ponieważ jeżeli się z nakazem nie zgadzamy, to przysługuje nam droga odwoławcza;

– jeśli otrzymałeś awizo, nie lekceważ go i odbierz list w terminie wskazanym na awizo, łatwiej jest reagować, gdy się wie co zawiera pismo, nieodebranie korespondencji nie ustrzeże nas przed konsekwencjami prawnymi;

– zapisz na kopercie datę odbioru pisma;

– gdy już odbierzesz list, niezwłocznie (najlepiej tego samego dnia) umów się punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego celem uzyskania pomocy.  

Podstawa prawna:
Kodeks Cywilny
Kodeks Postępowania Cywilnego

Autor: Marek Ners


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.