Przysposobienie dziecka współmałżonka

Pan Józef pozostaje w związku małżeńskim z żoną Zofią od 10 lat. Pani Zofia posiada dziecko z pierwszego małżeństwa – syna Karola, który ma 12 lat. Pani Zofia rozwiodła się z pierwszym mężem, gdy syn miał dwa latka. Pan Józef traktuje syna żony jak własne dziecko, a małoletni Karol, traktuje Pana Józefa jak ojca. Ojciec biologiczny Karola, a pierwszy mąż Pani Zofii, nie utrzymuje z synem kontaktów. Pan Józef zgłosił się punktu Nieodpłatnych Porad Obywatelskich celem porady jak przysposobić małoletniego Karola. 

Przysposobienie dziecka, zwane potocznie adopcją, przez ojczyma polega na prawnym uznaniu dziecka obecnej partnerki, na mocy którego pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje stosunek podobny do pokrewieństwa. Przysposobienie zostało uregulowane w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednak z uwagi na fakt, iż przysposobienie jest zawsze orzekane przez sąd po przeprowadzeniu rozprawy, zastosowanie dla procedury będą miały oczywiście przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego (KPC). 

Przysposobienie dziecka męża czy żony jest prostsze niż przysposobienie dziecka niespowinowaconego czy niespokrewnionego. 

Przysposobienie dziecka dokonuje się zawsze na wniosek osoby zainteresowanej ustanowieniem tego rodzaju stosunku prawnego, z uwzględnieniem jakiego rodzaju ma to być przysposobienie, tzn. pełne czy niepełne.  Pismo to należy złożyć w sądzie rejonowym, wydziale rodzinnym Właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie miejsca zamieszkania wnioskodawcy albo dziecka, które ma zostać przysposobione.

W tym miejscu warto wskazać różnice pomiędzy przysposobieniem pełnym i niepełnym. 

Przysposobienie pełne – relacje przysposabiający – dziecko będą jak pokrewieństwo dziecka z rodzicem oraz rodziną tego rodzica. Nastąpi wtedy zerwanie więzi dziecka z jego biologicznym rodzicem.

Przysposobienie niepełne – powstanie wtedy stosunek przysposobienia między dzieckiem a rodzicem adoptującym, ale nie krewnymi adoptujących. Przysposobiony zachowa prawa i obowiązki względem swoich biologicznych krewnych.

We wniosku trzeba opisać, możliwie jak najbardziej szczegółowo, motywy decyzji o adopcji. Należy także zwrócić uwagę na więź nowego rodzica z dzieckiem. Dobrze, jeżeli zawrze się także informacje o stażu małżeństwa. Ponadto, istotnym jest możliwość zapewnienia dziecku godnych warunków do życia oraz realizacji jego indywidualnych potrzeb, w tym rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, o czym należy we wniosku wspomnieć.

Pozostałe dokumenty potrzebne do złożenia wniosku:

– skrócony odpis aktu małżeństwa

– zupełny odpis aktu urodzenia dziecka

– zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że stan zdrowia rodzica adopcyjnego nie stoi na przeszkodzie przysposobieniu

– zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – potwierdzające możliwość zapewniania dziecku warunków bytowych

Należy nadmienić, iż przysposobić można wyłącznie osobę małoletnią i tylko dla jej dobra. Jeżeli jednak adoptowane ma być dziecko, które ukończyło 13. rok życia, wówczas niezbędna jest jego zgoda.

Istotna jest również kwestia uzyskania zgody na przysposobienie dziecka jego biologicznych rodziców. Istnieją jednak wyjątki. 

– rodzice zostali tej władzy rodzicielskiej pozbawieni;

– rodzice są nieznani;

– porozumienie się z rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody;

– rodzice mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wtedy sąd może orzec przysposobienie mimo braku ich zgody (jeżeli odmowa zgody jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka)

Zgodę na przysposobienie rodzice mogą wyrazić:

– wskazując przed sądem osobę przysposabiającego, którą może być krewny rodziców bądź małżonek jednego z rodziców;

– na przyszłości bez wskazania konkretnej osoby, pozbawiając siebie tym samym władzy rodzicielskiej i prawa do kontaktów z dzieckiem.

Przysposobienie nie może się również odbyć przez jednego małżonka bez zgody drugiego.

W przypadku, gdy rodzice nowo narodzonego dziecka decydują się na przekazanie go do adopcji, wówczas mogą oni wyrazić swoją zgodę w tym zakresie dopiero po upływie 6 tygodni od narodzin. Rozwiązanie to ma na celu zapobieganie nieprzemyślanym decyzjom rodziców.

Jeżeli natomiast rodzice dziecka nie żyją albo są oni pozbawieni władzy rodzicielskiej, konieczne jest ustanowienie dla niego opieki. W takiej sytuacji na opiekunie prawnym spoczywa obowiązek wyrażenia zgody dotyczącej adopcji.

Należy również zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Otóż jeśli mężczyzna zamierza przysposobić dziecko swojej żony, wówczas musi ona wyrazić na to zgodę. Ojczym musi mieć zgodę obecnej partnerki na adopcję jej dzieci. W przeciwnym wypadku przysposobienie dziecka przez ojczyma nie będzie możliwe.

Osoba starająca się o adopcję dziecka współmałżonka, jest dla dziecka, w stosunku prawnym, osobą spowinowaconą. W związku z tym, nie będzie jej dotyczył obowiązek ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, ani także uzyskania opinii kwalifikacyjnej. W toku postępowania natomiast, sąd może wystąpić do ośrodka adopcyjnego o wystawienie takiej opinii.

Od osoby przysposabiającej wymaga się posiadania:

– pełnej zdolności do czynności prawnych;

– kwalifikacji osobistych uzasadniających przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego;

– odpowiedniej różnicy wieku między nią, a przysposobionym

Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Cywilnego;
Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy;
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Autor: Marek Ners


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.