Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej

Pan Józef otrzymał list od komornika, w którym komornik zawiadomił Pana Józefa o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Kwota zadłużenia Pana Józefa to obecnie 7 000 zł. Pan Józef zaciągnął pożyczkę w banku na kwotę 5000 zł. lecz z powodu utraty pracy nie mógł jej spłacać. Obecnie Pan Józef utrzymuje się z emerytury w wysokości 1300,00 zł. netto, posiada małe 32-metrowe mieszkanie odziedziczone po rodzicach, którego wartość wynosi ok. 350 000 zł. Pan Józef nie wie, co ma z tym zawiadomieniem zrobić i jak zareagować, dlatego zwrócił się z tym problemem do doradcy obywatelskiego.  

Z informacji jakie przekazał pan Józef wynika, iż nie kwestionuje on zadłużenia, jak również znany jest mu powód wszczęcia egzekucji przez komornika. Jest to kwestia istotna, gdyż często zdarzają się przypadki, gdy dany dług został wykupiony przez inną firmę, której nazwa nic nam nie mówi. Takimi firmami są najczęściej Fundusze Sekurytyzacyjne lub duże firmy windykacyjne. 

Nie należy unikać kontaktu z komornikiem, gdyż nie zmieni to sytuacji osoby, przeciwko której prowadzona jest egzekucja, a może taką sytuację jedynie pogorszyć, gdyż nie mamy wiedzy o toczącym się postępowaniu i nie możemy na nie reagować. 

Należy pamiętać, iż komornicy swoje czynności podejmują w granicach prawa, przez co są związani ustawami, a co za tym idzie nie mają dowolności w egzekwowaniu zadłużenia. Patrząc od strony pana Józefa warto wiedzieć czego Komornik nie może zrobić:  

zgodnie z art. 829 Kodeksu Postępowania Cywilnego, dalej (KPC) nie podlegają egzekucji m.in. :

1) przedmioty urządzenia domowego niezbędne dla dłużnika i jego domowników, w szczególności lodówka, pralka, odkurzacz, piekarnik lub kuchenka mikrofalowa, płyta grzewcza służąca podgrzewaniu i przygotowywaniu posiłków, łóżka, stół i krzesła w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników. 

2) pościel, bielizna i ubranie codzienne, w liczbie niezbędnej dla dłużnika i jego domowników, a także ubranie niezbędne do pełnienia służby lub wykonywania zawodu;

3) zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków jego rodziny na okres jednego miesiąca;

4) narzędzia i inne przedmioty niezbędne do osobistej pracy zarobkowej dłużnika; 

5) przedmioty niezbędne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty służące do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową;

6) przedmioty niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny.

Ponadto zgodnie art. 833 KPC, wolne od zajęć komorniczych są wynagrodzenie za pracę (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) w wysokości wolnej od potrąceń tj.  minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Komornik nie może zająć również całej emerytury. Granice potrąceń określa art. 140 Ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego wynika, iż komornik może zająć 25 % emerytury, zaś w przypadku egzekwowania alimentów 60 % emerytury. 

Podobnie jak w wynagrodzeniu za pracę, również przy świadczeniu emerytalnym istnieje kwota wolna od potrąceń i zgodnie z art. 141 Ustawy o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wolna kwota od potrąceń komorniczych wynosi 916,07 zł.  Kwota wolna przy egzekucji alimentów wynosi 555,19 zł. 

Ww. kwoty obowiązują od dnia 1 marca 2021 r. i  ogłosił je Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w komunikacie z dnia 26 lutego 2021 r. (M.P. 222). 

Ponadto zgodnie z art. 833 KPC nie podlegają również egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia integracyjne, świadczenie wychowawcze dodatki mieszkaniowe oraz dodatki energetyczne. 

W sytuacji pana Józefa istotne jest, iż komornik nie będzie mógł sprzedać mieszkania pana Józefa. Pan Józef posiada zadłużenie na kwotę 7000 zł. Wartość mieszkania Pana Józefa to ok 350 000 zł. 

Zgodnie art. 9521 § 2 KPC Wierzyciel jest uprawniony do złożenia wniosku o licytację  nieruchomości, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość 1/20 części sumy oszacowania. Oznacza to, że komornik mógłby sprzedać mieszkanie Pana Józefa (warte 350 000 zł.) jeśli jego dług wynosiłby co najmniej 17 500 zł. (1/20 z 350 000 zł.) 

Jeśli komornik nie będzie mógł skutecznie wyegzekwować należności, nie spowoduje to, iż dług czy problem zniknie. Warto podjąć rozmowy z komornikiem by spłacić zadłużenie w ratach, choćby niewielkich i podjąć próby uregulowania powstałego długu. 

O czym należy pamiętać, gdy otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu egzekucji: 

– nie panikuj, nie unikaj kontaktu z komornikiem i nie obrażaj go.  

– zastanów się w jaki sposób możesz zacząć spłacać swoje zadłużenie i w jakiej wysokości. Komornicy bardzo często są skłonni przyjmować spłatę długu w ratach, nawet niewielkich. 

– udaj się do najbliższego punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego lub zadzwoń, aby uzyskać poradę.  

Podstawa prawna:
Kodeks Postępowania Cywilnego
Kodeks Pracy
Ustawa o Emeryturach i Rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Autor: Marek Ners


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.