Sytuacja cudzoziemców w Polsce po wprowadzeniu stanu epidemii

Pani Natalia samodzielnie wychowuje dwóch nastoletnich synów. Rodzina ma obywatelstwo ukraińskie, od 3 lat zamieszkuje w Warszawie. Pani Natalia pracuje w sklepie spożywczym na stanowisku kasjer-sprzedawca, a jej synowie uczą się w szkole podstawowej. Pani Natalia przebywa w Polsce na podstawie wizy krajowej długoterminowej i pracuje na podstawie zezwolenia na pracę. W dniu 20 maja 2020 roku Pani Natalii kończy się wiza długoterminowa oraz zezwolenie na pracę. Przed terminem zakończenia wizy Pani Natalia planowała złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zgromadziła już wszystkie niezbędne dokumenty, jednak ze względu na epidemię obecnie nie ma możliwości umówienia się w Wydziale Spraw Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego. Pani Natalia nie chce wyjeżdżać z Polski, przede wszystkim ze względu na synów, którzy musieliby przerwać naukę w trakcie roku szkolnego. Zwróciła się z pytaniem co może zrobić, aby móc legalnie zostać i pracować w Polsce po upływie terminu ważności wizy.

Pani Natalia nie musi wyjeżdżać z Polski, ponieważ w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wprowadzone zostały szczególne rozwiązania dla cudzoziemców. Wśród wprowadzonych przepisów znajduje się m.in. przedłużenie okresu ważności wizy krajowej i zezwolenia na pracę do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie tej wizy przypada w okresie jednego z tych stanów.  

W Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego ogłoszono w dniu 14.03.2020, a stan epidemii w dniu 20.03.2020 r., zatem wiza krajowa oraz zezwolenie na pracę Pani Natalii, których ważność powinna upłynąć w dniu 20.05.2020 zostaną przedłużone do upływu 30 dni po odwołaniu ostatniego z tych stanów. Przedłużenie dokumentów następuje z mocy prawa, więc Pani Natalia nie musi składać żadnych wniosków ani uzyskiwać nowej naklejki wizowej w dokumencie podróży. 

Ponadto, jeżeli Pani Natalia ma już zebrane wszystkie niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, to może je złożyć za pośrednictwem poczty wysyłając listem poleconym na adres Urzędu Wojewódzkiego. Po wysłaniu wniosku, należy oczekiwać na listowne wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, przede wszystkim złożenia odcisków linii papilarnych.

W dniu 11.05.2020 Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wznowił bezpośrednią obsługę klientów, jednak tylko w zakresie odbioru kart pobytu i decyzji oraz uzupełniania braków formalnych dotyczących legalizacji pobytu. Wciąż nie można się umówić na wizytę, przyjmowane są tylko osoby w wyżej wskazanych sprawach, z którymi Urząd sam się skontaktuje. Zatem nie można osobiście złożyć wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, ale jeżeli Pani Natalia złoży wniosek za pośrednictwem poczty to Urząd Wojewódzki skontaktuje się z nią i ustali termin osobistego stawiennictwa w celu pobrania odcisków linii papilarnych.

Przedłużenie legalności pobytu i zezwolenia na pracę

Pani Natalia dowiedziała się, że w związku z obecnym stanem epidemiologicznym zostały wprowadzone szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wśród tych rozwiązań znajdują się przepisy przedłużające pobyt i możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców, którym legalny pobyt w Polsce kończy się w trakcie trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii tj. od 14.03.2020 do odwołania ostatniego z tych stanów. Przedłużenia dotyczą:

  • pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie m.in. zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowej lub wizy Schengen.
  • terminu na opuszczenie terytorium Polski oraz wykonania zobowiązania do powrotu
  • ważności dokumentów: kart pobytu oraz tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca
  • oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pracę sezonową.

Przedłużenia wszystkich powyższych terminów z mocy prawa ulegają przesunięciu do upływu 30 dni od dnia następującego po zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i stanu epidemii.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Autor: Marta Jeżykowska

Stan prawny na dzień: 15.05.2020.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.